Wi Rutu 17.2 is verschenen.

Het nieuwe nummer van Wi Rutu, jaargang 17 nummer 2 van december 2017, is op 23 januari jl aan de donateurs toegezonden. Met dit nummer liggen we weer aardig op schema wat verschijningsdata betreft. Het volgende nummer zal naar verwachting …

Lees meer

Wi Rutu 14/2 december 2014

Wi Rutu 14/2 december 2014

03 – Van de Redactie

04 – Een zeer geslaagde Konmakandra 8 november 2014, Paul Koulen

09 – Chinese numerieke namen in Suriname, Wiliam L. Man A Hing

16 – Tentoonstelling Joods Historisch Museum Amsterdam, …

Lees meer

Wi Rutu 14/1 juli 2014

Wi Rutu 14/1 juli 2014

01 – Van de Redactie 05 – Bestuurswisseling, Stichting voor Surinaamse Genealogie, Paul Koulen 07- Zakenvrouwen, buitenmannen en sopropo. Over Maria Margaretha Smith en Harriëtte Fakkel, Marie-Claire Fakkel 12 – Het nageslacht van Ho Meau Long, …

Lees meer