Bronnenpublicatie overlijdensadvertenties en onbeheerde boedels 1800-1828

OVERLIJDENSADVERTENTIES EN ONBEHEERDE BOEDELS 1800-1828

door John Sang-Ajang (2010)

 

Dit belangrijke boek is de tweede in de reeks van bronnenpublicaties van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. Het is het resultaat van jaren zoeken en gegevens verzamelen door John Sang-Ajang. Op zijn speurtochten naar Surinaamse voorouders kreeg hij ook de oude Surinaamse couranten onder ogen. Deze behoren namelijk tot de belangrijkste bronnen voor gegevens over overledenen in Suriname vóór de invoering van de Burgerlijke Stand op 1 juli 1828. Tijdens zijn onderzoek kwam bij hem de gedachte op om dan maar de gegevens te noteren van iedereen die in de periode 1800 – 1828 in Suriname overleden is.

Het resultaat is een databestand van meer dan 12.000 namen, dat integraal in het boek is opgenomen. Het wordt vooraf gegaan door een inleiding, waarin een aantal achtergronden van overlijden en begraven in Suriname aan het begin van de 19e eeuw wordt geschetst en een toelichting op de inhoud en het gebruik van het databestand wordt gegeven. Het boek telt in totaal 510 bladzijden.

Het ontbreken van een centrale registratie van overledenen vóór 1 juli 1828 betekent voor de hedendaagse Surinaamse familieonderzoeker, dat veel tijd moet worden besteed aan het doorzoeken van alle verschillende bronnen, waarin het overlijden van een bepaalde persoon kan zijn aangetekend. In deze bronnenpublicatie zijn voor het eerst verschillende van deze bronnen samengebracht. Als belangrijkste bron is gebruik gemaakt van de beschikbare jaargangen van de Surinaamse couranten. De hierin gevonden gegevens zijn aangevuld met gegevens uit kerkelijke registers en registers van de weeskamer. Vermoedelijk zijn hiermee nagenoeg alle namen van de in de periode 1 januari 1800 tot en met 31 december 1828 in Suriname overleden vrije personen achterhaald.

Het databestand dat op basis van deze bronnen kon worden samengesteld bevat de namen van 7.620 overleden personen en van 4.400 anderen, zoals familieleden, gemachtigden, slaven, etc. In totaal gaat het dus om 12.020 personen die in het databestand teruggevonden kunnen worden. Het bijzondere van dit databestand is ook, dat het niet alleen de namen van de bemiddelde inwoners van de kolonie bevat, waarvoor grafzerken werden opgericht en advertenties in de krant werden geplaatst, maar ook de namen van hen die “op Savanne”, op het armenkerkhof werden begraven en van hen waarvan de boedel “onbeheerd” achterbleef. Van veel overledenen bevat het ook bijzonderheden over de plaats van overlijden en begraven en de afwikkeling van de nalatenschap.

NB: de publicatie is niet meer te koop maar is voor donateurs -na inloggen- digitaal beschikbaar.