Bestuur, werkgroepen en beleidsplan

Bestuur:

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen:

  • Hans Meurs, voorzitter
  • Henk van der Mast,  penningmeester
  • Jean Jacques Vrij, secretaris
  • Carina Klaren, bestuurslid
  • Cornelly Spier, bestuurslid

Het bestuur wordt terzijde gestaan door 2 ervaren adviseurs: Pieter Bol en Ruud Braams.

Een stichting heeft formeel geen leden, maar donateurs. Alleen de donateurs kunnen gebruik maken van de diensten van de stichting. Met de donateurs wordt minimaal één maal per jaar een donateurvergadering gehouden, waarin terugkoppeling plaatsvindt tussen het bestuur van de stichting en de donateurs.

Werkgroepen:

Konmakandra: Cornelly Spier (Coordinator), Pieter Bol, Erwin Oehlers, Magda Terzol, Cleo Valies,  Jean Jacques Vrij

 

Beleidsplan 2018-2020:

SSG Beleidsplan 2018 – 2020