Plantagelijsten

Surinaamse Almanak

Tussen 1793 en 1928 (met een éénmalige voortzetting in 1955) verscheen in Suriname jaarlijks een almanak, waarin een schat aan informatie over het land en zijn inwoners werd gepubliceerd. In de loop der jaren zijn er verschillende uitgevers geweest en ook de preciese naam varieerde. Surinaamsche Staatkundige Almanach, Surinaamsche Almanak en De Vraagbaak waren namen waaronder het werkje bekend stond. Een aantal van deze uitgaven is in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag aanwezig en kan daar geraadpleegd worden. Ook in het Nationaal Archief (de nieuwe naam van het Algemeen Rijksarchief) en in andere archieven en bibliotheken in Nederland zijn exemplaren beschikbaar.
Naast allerlei praktische informatie over bijvoorbeeld de post- en vrachttarieven bevat de almanak ook veel namen van functionarissen bij overheid, kerk, onderwijs en maatschappelijke instellingen. Ook kunnen er advertenties van bedrijven in aangetroffen worden.

Vast bestanddeel, althans in de meeste jaren, was een lijst van plantages met daarbij diverse gegevens per plantage. De namen van de eigenaar, de directeur en de administrateur, de ligging, de grootte, het aantal slaven en welk product er verbouwd werd, waren de gegevens die meestal vermeld werden. Soms werd ook de naam vermeld waaronder de plantage bij de slaven zelf bekend was en de hoeveelheid productie die het voorafgaande jaar gehaald was.
De plantagelijst van de Surinaamsche Almanak van 1843 hebben wij voor u volledig overgenomen en gedigitaliseerd. U kunt de lijst in twee versies in het formaat van Acrobat Reader downloaden, één versie gerangschikt op plantagenaam en één versie op naam van de eigenaar.

Andere Plantagelijsten

Naast de Surinaamse Almanak zijn er nog andere bronnen om gegevens over de Surinaamse plantages te vinden.
Allereerst zijn dat de verschillende kaarten die in de loop der tijd van Suriname gemaakt zijn. Op sommige van deze kaarten zijn de namen van de plantages, de namen van de eigenaren, de grootte van de plantage en het product dat er verbouwd wordt, vermeld.
Maar ook uit notariële acten kunnen tal van gegevens over plantages gehaald worden.
De volgende lijsten zijn ons ter beschikking gesteld door KDV architects-Paramaribo. Met toestemming van dit bedrijf stellen wij ook u deze lijsten ter beschikking. Ook deze bestanden kunt u in het formaat van Acrobat Reader downloaden.

Het gaat om de volgende plantagelijsten:

Engelse kaart 1667

Labadisten 1686

Walraven 1715
Kaart van Walraven, maar deze is letterlijk gecopieerd van de kaart van Mogge uit 1686, of van de kaart van de Labadisten, eveneens uit 1686.

Ottens 1718
Kaart van J. Ottens. Deze is deels gekopieerd van de kaart van de Labadisten, maar er zijn plantages toegevoegd. Waarschijnlijk niet erg betrouwbaar.

Plantage Bijlsma 1713-1742
Overzicht van inventarisaties van Surinaamse plantages in de periode 1713-1742, door R. Bijlsma, gepubliceerd in de West-Indische Gids van 1921, pagina 325-332. Het gaat hier om notariële acten die zich alle in het Nederlandse Nationaal Archief (Oud-Notarieel Archief van Suriname) bevinden.

Laveaux 1737
Generale Kaart van A. de Lavaux, uitgave 1737. Deze kaart geeft 440 plantages weer, waarvan 5 verlaten.

Laveaux 1770
Generale Kaart van A. de Lavaux, uitgave 1770. Deze kaart geeft 574 plantages weer, waarvan 40 verlaten.