Vriend worden

Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze stichting

U kunt Vriend worden door onderstaand formulier in te vullen en de bijdrage over te maken

Wat kunt als Vriend van de stichting verwachten ?

Door Vriend te worden treedt u toe tot een netwerk van mensen die zich bezig houden met Surinaamse familiegeschiedenis, met wie u genealogische gegevens, ervaringen en kennis van onderzoeksmethodieken kunt uitwisselen. U hebt gratis toegang tot de Konmakandra en cursussen stamboomonderzoek die de stichting organiseert. Voorts ontvangt u tweemaal per jaar ons blad Wi Rutu, Tijdschrift voor Surinaamse Genealogie. Tenslotte helpt u met uw bijdrage de SSG zijn doelstellingen te realiseren. U leest meer over doelstellingen en activiteiten van de SSG op de homepage en in het beleidsplan.

Sinds 2013 is de minimumbijdrage voor Nederland 25 euro per kalenderjaar. Voor Vrienden in het buitenland is de minimumbijdrage 32 euro per kalenderjaar, behalve voor Vrienden in Suriname. Voor hen is deze minimaal 15 euro per kalenderjaar.

De bijdrage moet overgemaakt worden op Rabobank rekening NL36RABO 0334996376 ten gunste van de Stichting Surinaamse Genealogie te Amsterdam. Voor buitenlandse betalingen: IBAN: NL36RABO 0334996376 BIC: RABONL2U.

Wordt u Vriend vóór 1 september dan beschouwt SSG uw bijdrage als voor het lopende jaar en ontvangt u de reeds uitgebrachte Wi Rutu edities. Wordt u Vriend tijdens de Konmakandra (september of oktober) dan is de toegang weliswaar gratis maar beschouwt SSG uw bijdrage als ingaand in het komende jaar en ontvangt u derhalve de Wi Rutu edities pas met ingang van januari.

Heeft u vragen stuurt u ons dan graag een e-mail.

Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geef ik hierbij toestemming dat mijn persoonsgegevens als Vriend van de Stichting voor Surinaamse Genealogie als volgt mogen worden gebruikt: 

 • naam en mailadres – achter inlogcode als onderdeel van mijn SSG Profiel
 • de door mij opgegeven informatie ten behoeve van het uitwisselen met SSG Vrienden over plantages en familienamen  
 • naam, mailadres en telefoonnummer – achter inlogcode in het Vrienden bestand
 • naam, adres, postcode en woonplaats – in het adressenbestand dat gebruikt wordt door de drukker voor de verzending van Wi Rutu 

Ik heb de privacyverklaring van de Stichting voor Surinaamse Genealogie gelezen. Privacyverklaring van de Stichting voor Surinaamse Genealogie 2019

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Straatnaam en nummer (verplicht)

  Postcode

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer