Giften

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting voor Surinaamse Genealogie is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) door de Belastingdienst.
Praktisch betekent dit dat giften gedaan aan de Stichting voor Surinaamse Genealogie een aftrekbare gift voor de inkomstenbelasting vormen. Voor de stichting is dit erg belangrijk omdat het gunstig is voor bedrijven om een donatie te doen waarmee wij projecten kunnen financieren.

Voor meer informatie: info@stisurgen.nl