Schrijven voor…

Richtlijnen voor auteurs voor een publicatie in Wi Rutu

SCHRIJVEN VOOR WI RUTU

Omvang maximaal 5.000 woorden, inclusief eventuele noten en literatuurlijst (aan het einde van het artikel). Tekst bij voorkeur digitaal aanleveren in Microsoft Word, met vermijding van ambtelijke taal en archaïsch woordgebruik. Literatuurverwijzingen in de tekst door tussen haakjes te verwijzen naar auteur, jaartal, pagina, dus: (Helman 2003: 56). Bij afwijzing van het artikel wordt de auteur in kennis gesteld en worden wijzigingen voorgesteld. De eindredacteur heeft het recht kleine veranderingen aan te brengen zonder overleg vooraf.

Wi Rutu wordt gelezen door een publiek dat geïnteresseerd is in Surinaams familieonderzoek. Voorbeelden van onderwerpen voor een artikel zijn:
* een stukje familiegeschiedenis over één of meer generaties
* een beschrijving van de zoektocht naar voorouders en de vondsten die men daarbij gedaan heeft
* een verhaal over een individuele persoon uit het verleden
* een artikel over bronnen die voor Surinaamse familieonderzoekers van belang kunnen zijn
* een achtergrondartikel over terminologie of juridische begrippen die men tijdens het onderzoek tegen kan komen
* een beschouwend artikel over de waarde en betekenis van genealogie
* maar ook: een gedicht of een luchtig essay over iets grappigs dat iemand tijdens de speurtocht naar zijn voorouders is overkomen.