Wi Rutu

Wi Rutu is het huisblad van de Stichting voor Surinaamse Genealogie en verschijnt 2 x per jaar.

Redactie:

Pieter Bol (hoofdredacteur)
Ria Chin Kon Sung
Ethel Gout
William Man A Hing
Jeane Patrick
Roy Ramdharie
Patricia Ringeling

Kopij aanleveren voor Wi Rutu kan. Voor meer informatie klik hier.

Wilt u voor contact met betrekking tot Wi Rutu het volgende e-mailadres gebruiken: wiruturedactie@stisurgen.nl

 

Voor het bestellen van losse afleveringen van Wi Rutu zie: http://www.surinaamsegenealogie.nl/publicaties/