Richtlijnen voor een publicatie in Wi Rutu

Omvang maximaal 5000 woorden inclusief eventuele noten en literatuurlijst (aan het einde van het artikel). Tekst bij voorkeur digitaal aanleveren in Microsoft Word met vermijding van ambtelijke taal en archaïsch woordgebruik. Literatuurverwijzingen in de tekst door tussen haakjes te verwijzen naar auteur, jaartal, pagina, dus: (Helman 2003: 56).

Bij afwijzing van het artikel wordt de auteur in kennis gesteld en worden wijzigingen voorgesteld. De eindredacteur heeft het recht kleine veranderingen aan te brengen zonder overleg vooraf.

Bijdragen voor Wi Rutu moeten vanzelfsprekend geschreven zijn voor een publiek dat geïnteresseerd is in familieonderzoek, maar de vorm kan verschillen.

Het kan gaan om:

  • stukjes familiegeschiedenis over meerdere generaties
  • verhalen over individuele personen uit het verleden
  • beschouwende artikelen over de waarde en betekenis van genealogie
  • achtergrondartikelen over bronnen die voor genealogen van belang kunnen zijn of over terminologie of begrippen die een genealoog tegen kan komen tijdens zijn onderzoek

maar ook bijvoorbeeld:

  • een gedicht of een luchtig essay over iets grappigs dat iemand tijdens de speurtocht naar zijn voorouders is overkomen…….”