Wi Rutu 23.1 is verschenen

03 – van de redactie

05 – Wie was Tokosi, Victor van der Meer

15 – Over de families Grasveld, naamgenoten maar geen familie, Ricardo Vin

21 – Christiaan van Molhoop, een speurtocht naar zijn leven, Marjolijn Flobbe en Henk van der Mast

28 – Het beheer van de Gemene Weide door bewoners van ‘s Landsgrond, Henk Muntjewerff

40 – Surinaams-Chinese auteurs van proefschriften (addendum 5), William L. Man A Hing

42 – Virginie Gameren, Okke ten Hove

49 – Lustrum Konmakandra “samen op weg naar een springlevend verleden”, Cornelly Spier

60 – Boekbespreking: Kokonasi, jeugdherinneringen 1945-1965 door Albert Hollingsworth, Gerda Doelwijt

62 – Nieuwe literatuur en digitale bronnen voor u gesignaleerd, de redactie