Wi Rutu 13/1

De nieuwe Wi Rutu, is nu beschikbaar!

Met bij­dra­gen van o.a. De emancipatie voorbij: Frederika Cicilia Jagershoek en haar nageslacht. Chinezen met een geëmancipeerde voorouder.  William Man A Hing

Voor de volledige inhoud­sop­gave van dit num­mer en eerder ver­sch­enen num­mers kunt u hier terecht.

Voor (na)bestellen kunt u terecht bij het sec­re­tari­aat: con­tact­for­mulier.