Wi Rutu 16.2 – december 2016 is verschenen

Nummer 16.2 van Wi Rutu, het decembernummer van 2016, is vandaag verschenen. Dit is later dan u van ons gewend bent. Onze excuses daarvoor. Hopelijk maakt de gevarieerde inhoud dit weer goed:

03- Van de Redactie
05- Verslag Konmakandra 22 oktober 2016,
Paul Koulen
08- Van Paramaribo naar Broome oftewel de moeder van de bruid,
Alphonse L. MacDonald
18- Srananmans en de Dodenspoorweg over de Khwaerivier,
William L. Man A Hing
33- Schets van de historische ontwikkeling van Manumissie in Suriname (1733-1863),
Paul Koulen
45- “Doe het zelf of laat het ons doen”,
Ethel Gout
46- Een database van de Surinaamse slavenregisters. Met uw hulp!,
Coen van Galen
51- Nader verslag van Surinaamse krijgsgevangenen en burgerslachtoffers in Nederlands Oost Indië,
William Man A Hing
54- Boekrecensie van Indiaans Verhaal door Reinier Artist,
Pieter Bol
65- Donateur Emeritus,
Redactie
57- Literatuur en bronnen voor u gesignaleerd,
Redactie.

Een aanvullende opmerking van het bestuur:
In zijn artikel doet Coen van Galen ook een oproep om geld te doneren en zich aan te melden als vrijwilliger voor de digitalisering van de slavenregisters. Door de latere verschijning van Wi Rutu is deze oproep echter ingehaald door de ontwikkelingen. Inmiddels kan worden gemeld (stand van vandaag), dat een totaalbedrag van 29.240 euro is geschonken door 382 donateurs en dat 550 mensen zich hebben aangemeld als vrijwilliger om de informatie uit de slavenregisters in een database te zetten. Dit project wordt dus zeker gerealiseerd en zal daardoor een mooie extra bron voor Surinaams stamboomonderzoek opleveren !