THEMA: Suriname

Suri­name kiest eind mei een nieuwe regering en is dit jaar boven­dien 40 jaar onafhanke­lijk van Ned­er­land. Het speelveld van veel Suri­naamse lit­er­atuur, kunst en muziek ligt vaak dicht bij dat van de poli­tiek. NPO Cul­tura verkent dit speelveld, met …

Lees meer

Scans Nederlandse Antillen

Over­li­j­den 1964 Stad deel 1 – Scan 37 van 166

DTB

Nieuw                                                                     Scans Ned­er­landse Antillen raad­pleeg­baar via zoekak­ten Voor het in deze col­lec­tie zoeken op naam, kan …

Lees meer

Boeroe Tori’s

Boeroe tori's

Een boeiende mix van ver­halen, feiten en achter­gron­den, over het leven van de boeroege­meen­schap aan de rand van Para­maribo in de peri­ode 1930 – 1960. In deze tijd …

Lees meer

Eendaagse avondcursus Hindostaanse genealogie

Het Sar­nami­huis organ­iseert in samen­werk­ing met het Cen­traal Bureau voor de Genealo­gie (CBG, onderdeel van het Nation­aal Archief) een een­daagse avond­cur­sus Hin­dostaanse genealo­gie. De cur­sus wordt gegeven door Ash­win Kalicha­ran. Datum: Dins­da­gavond 12 …

Lees meer

Foto– en stamboomtentoonstelling

stamboomtentoonstelling.02

 

Een stam­boom, een teken­ing of schema in de vorm van een boom die geneal­o­gis­che ver­wantschap toont, kan een­voudig of com­plex zijn, strak of artistiek, soms meer …

Lees meer

Konmakandra 25 april 2015

ctk_lr

Suri­naamse muziek

De Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie organ­iseert op 25 april 2015 weer een Kon­makan­dra in de Chris­tus Tri­umfa­tork­erk in Den Haag. Het thema is deze keer Suri­naamse muziek. Het pro­gramma voor de Kon­makan­dra is begin april …

Lees meer