keti_koti_maaltijd

Pindasoep met matzeballen’

Keti Koti maaltijd in het JHM

Er is nog een beperkt aan­tal plaat­sen beschikbaar.

Op zondag 14 juni – de laat­ste dag van de ten­toon­stelling Joden in de Cariben. Vier eeuwen geschiede­nis in Suri­name en Curaçao – zal van 14.00 tot …

Lees meer

THEMA: Suriname

Suri­name kiest eind mei een nieuwe regering en is dit jaar boven­dien 40 jaar onafhanke­lijk van Ned­er­land. Het speelveld van veel Suri­naamse lit­er­atuur, kunst en muziek ligt vaak dicht bij dat van de poli­tiek. NPO Cul­tura verkent dit speelveld, met …

Lees meer
DTB

Scans Nederlandse Antillen

Over­li­j­den 1964 Stad deel 1 – Scan 37 van 166

Nieuw                                                                     Scans Ned­er­landse Antillen raad­pleeg­baar via zoekak­ten Voor het in deze col­lec­tie zoeken op naam, kan gebruik gemaakt wor­den van  in de vol­gende perioden:

Col­lec­tie zoekak­ten: Geboorten: WieWasWie Huwelijken: WieWasWie Over­li­j­den: …

Lees meer
Boeroe tori's

Boeroe Tori’s

Een boeiende mix van ver­halen, feiten en achter­gron­den, over het leven van de boeroege­meen­schap aan de rand van Para­maribo in de peri­ode 1930 – 1960. In deze tijd vindt de over­gang plaats van een boeren­samen­lev­ing naar een stedelijke samen­lev­ing. De tori’s zijn vastgelegd …

Lees meer