Ontruiming jongere graven november 2014

BEKENDMAKING

Sticht­ing RK-Begraafplaats Para­maribo In ver­band met de verdere her­in­richt­ing en aan­leg van de infra­struc­tuur van de R.K. Begraaf­plaats aan de Schi­et­baan­weg wor­den nabestaan­den van de hieron­der genoemde overlede­nen opgeroepen zich bin­nen negentig (90) dagen na dagteken­ing te melden op …

Lees meer

Ontruiming oudere graven november 2014

BEKENDMAKING

Sticht­ing RK-Begraafplaats Para­maribo Namen­li­jst van graven die in aan­merk­ing komen voor ruim­ing in de peri­ode Novem­ber 2014 op de R.K. Begraaf­plaats aan de Schi­et­baan­weg. Voor ver­leng­ing grafrecht, 10 jaar, wordt u alsnog in de gele­gen­heid gesteld zich bin­nen negentig …

Lees meer
site-cover-WiRutu-juli-2014

Wi Rutu 14/1 juli 2014

Wi Rutu 14/1 juli 2014

01 – Van de Redac­tie 05 – Bestu­ur­swis­sel­ing, Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie, Paul Koulen 07– Zak­en­vrouwen, buiten­man­nen en sopropo. Over Maria Mar­garetha Smith en Har­riëtte Fakkel, Marie-Claire Fakkel 12 – Het nages­lacht van Ho Meau Long, William …

Lees meer
Schermafbeelding 2014-01-04 om 17.17.54

Wi Rutu 13/2, december 2013 is uit!

Wi Rutu 13/2 – decem­ber 2013

Klik op “Lees meer” voor de Inhoudsopgave …

03 – Van de Redac­tie 04 – Benelle en het duel  – het ware ver­haal, Martha Her­ing 10 -  Mijn naam is Suri­namer: een zeldzame intro­duc­tie, William …

Lees meer

Nieuwjaarswensen 2014

WAN BUN NYU YARI!

Het bestuur en de redac­tie van Wi Rutu wensen alle dona­teurs en belang­stel­len­den een mooi en gezond 2014.

Lees meer

Amsterdam: De Swarte Bocht

The­atre Embassy pre­sen­teert van 21/10 t/m 27/10 een the­atrale route over het slav­erni­jverleden van Ams­ter­dam: Ams­ter­dam: De Swarte Bocht.   Tij­dens de route Ams­ter­dam: De Swarte Bocht komt ons gedeelde verleden door mid­del van instal­laties en the­atrale scenes op speelse en …

Lees meer