Konmakandra 25 april 2015

ctk_lr

Suri­naamse muziek

De Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie organ­iseert op 25 april 2015 weer een Kon­makan­dra in de Chris­tus Tri­umfa­tork­erk in Den Haag. Het thema is deze keer Suri­naamse muziek. Het pro­gramma voor de Kon­makan­dra is begin april …

Lees meer
test

Gen. magazine ‘Nederland en de West’

Het nieuwe Gen.magazine ligt komend week­end bij de Vrien­den in de bus.

Het dossier heeft dit keer de titel ‘Ned­er­land en de West’. Het thema wordt in wel zéér gevarieerde artike­len uitgewerkt.

In het dossier Ned­er­land en de West: Brazil­i­aanse koorts In …

Lees meer
surinaamse_archieven_gouverneur

Miljoen scans Surinaamse archieven online

 

Vanaf 2 maart 2015 staan ruim één miljoen scans van Suri­naamse archieven online. Tegelijk­er­tijd zijn de archieven ingescheept en op weg naar het Suri­naams Nation­aal Archief in Para­maribo waar ze thuishoren. De 1,1 miljoen scans zijn niet alleen te zien …

Lees meer
09. Familie Fernandes

Surinamemiddag in Joods Historisch Museum

 

15 maart 2015 van 11:30 – 17:00

De Suri­namemid­dag in het Joods His­torisch Museum staat in het teken van het project Suri-Joods.

Onder begelei­d­ing van Doogle Pro­duc­ties hebben vijf­tien in Ned­er­land wonende oud­eren van Suri­naamse afkomst korte film­portret­ten gemaakt over …

Lees meer
inventaris

Joden in de Cariben geopend

Het ver­slag van Denie Kasan op deniekasan.wordpress.com over de ten­toon­stelling Joden in de Cariben willen wij u niet onthouden:

Van­daag is in het Joods His­torisch Museum (JHM) in Ams­ter­dam de ten­toon­stelling ‘Joden in de Cariben’ geopend. Directeur Joel Cahen deed dit …

Lees meer
Wi-Rutu-cover

Wi Rutu 14/2 december 2014

Wi Rutu 14/2 decem­ber 2014

03 – Van de Redactie

04 – Een zeer ges­laagde Kon­makan­dra 8 novem­ber 2014, Paul Koulen

09 – Chi­nese numerieke namen in Suri­name, Wil­iam L. Man A Hing

16 – Ten­toon­stelling Joods His­torisch Museum Ams­ter­dam, Jean Jacques …

Lees meer