site-cover-WiRutu-juli-2014

Wi Rutu 14/1 juli 2014

Wi Rutu 14/1 juli 2014

01 – Van de Redac­tie 05 – Bestu­ur­swis­sel­ing, Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie, Paul Koulen 07– Zak­en­vrouwen, buiten­man­nen en sopropo. Over Maria Mar­garetha Smith en Har­riëtte Fakkel, Marie-Claire Fakkel 12 – Het nages­lacht van Ho Meau Long, William …

Lees meer
Schermafbeelding 2014-01-04 om 17.17.54

Wi Rutu 13/2, december 2013 is uit!

Wi Rutu 13/2 – decem­ber 2013

Klik op “Lees meer” voor de Inhoudsopgave …

03 – Van de Redac­tie 04 – Benelle en het duel  – het ware ver­haal, Martha Her­ing 10 -  Mijn naam is Suri­namer: een zeldzame intro­duc­tie, William …

Lees meer

Nieuwjaarswensen 2014

WAN BUN NYU YARI!

Het bestuur en de redac­tie van Wi Rutu wensen alle dona­teurs en belang­stel­len­den een mooi en gezond 2014.

Lees meer

Amsterdam: De Swarte Bocht

The­atre Embassy pre­sen­teert van 21/10 t/m 27/10 een the­atrale route over het slav­erni­jverleden van Ams­ter­dam: Ams­ter­dam: De Swarte Bocht.   Tij­dens de route Ams­ter­dam: De Swarte Bocht komt ons gedeelde verleden door mid­del van instal­laties en the­atrale scenes op speelse en …

Lees meer

Roman ‘Gentleman in slavernij’ door Janny de Heer

Graag bren­gen wij u op de hoogte van het ver­schi­j­nen van de roman Gen­tle­man in slav­ernij. Het boek beschri­jft de lev­ens­geschiede­nis van Johann Dieterich Horst, een Duitser die als jonge man naar Suri­name emi­greerde en daar de rest van zijn …

Lees meer
Schermafbeelding 2013-08-27 om 21.19.55

Wi Rutu 13/1

De nieuwe Wi Rutu, is nu beschikbaar!

Met bij­dra­gen van o.a. De eman­ci­patie voor­bij: Fred­erika Cicilia Jager­shoek en haar nages­lacht. Chinezen met een geë­mancipeerde voorouder.  William Man A Hing

Voor de volledige inhoud­sop­gave van dit num­mer en eerder ver­sch­enen num­mers kunt u 

Lees meer