Aankomende evenementen

Doelstellingen

SAMEN WETEN WIJ MEER

Steeds vaker voelen mensen de behoefte om meer te weten over het verleden van de eigen familie, met andere woorden over de eigen voorouders.
Dat is niet anders onder mensen van geheel of gedeeltelijk Surinaamse origine. Deze interesse wordt vaak concreter bij het klimmen der jaren, maar er zijn onder de genealogen ofwel ‘familiehistorici’ ook veel jongeren te vinden. Het wroeten in het verre verleden is nu eenmaal een spannende en uitdagende bezigheid.

Om aan deze behoefte te beantwoorden is begin 2001 de Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) opgericht.

DE STICHTING

  • is een ontmoetingsplaats voor mensen met een interesse in Surinaamse familiegeschiedenis, waar zij met elkaar in contact kunnen komen en informatie uitwisselen, – biedt een helpende hand voor zowel beginnende als gevorderde onderzoekers als het gaat om hoe genealogisch onderzoek aan te pakken, welke hulpmiddelen ter beschikking staan en hoe het resultaat van het onderzoek op de meest efficiënte wijze vast te leggen,
  • is een actieve belangengroepering die instellingen in Suriname en Nederland stimuleert om hun archieven toegankelijker te maken voor Surinaams familieonderzoek, die ten behoeve van haar donateurs de vindplaatsen van genealogische gegevens in kaart brengt en overzichten van de daar aanwezige bestanden publiceert.

DOELSTELLING VAN DE STICHTING

  1. Behulpzaam zijn bij het tot stand brengen van onderlinge contacten en informatie-uitwisseling tussen mensen met interesse in Surinaamse familiegeschiedenis in de meest ruime zin. Middelen hiervoor zijn:- het opzetten van een lijst/database van uitgezochte en in onderzoek zijnde familienamen,
    – het organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten.
  2. Ontsluiten van bronnen voor Surinaams familieonderzoek, zowel door het verzamelen en publiceren van bestaande archiefoverzichten en -inventarissen, als door het optreden als gesprekspartner naar instellingen in Suriname en Nederland om archieven (beter) toegankelijk temaken voor Surinaams familieonderzoek.Middelen: een tijdschrift, specifieke bronnenpublicaties, archiveren van fotomateriaal, een Internet-website.
  3. Bieden van ondersteuning aan beginnende en gevorderde onderzoekers over wijze van aanpak (bij onderzoek in familiekring, in archieven, of op Internet), het oplossen van technische puzzels (zoals familierechtelijke vraagstukken) en het vinden en benutten van historisch achtergrondmateriaal. Het bemiddelen bij cursussen ter zake hoort hier ook bij.
  4. Tweemaal per jaar, het uitgeven van het tijdschrift Wi Rutu. Het blad biedt beoefenaars van Surinaamse genealogie de gelegenheid om het resultaat van hun werk onder de aandacht te brengen. U vindt er veel informatieve en inspirerende artikelen.
  5. Eénmaal per jaar, het houden van een Konmakandra. een bijeenkomst waarop donateurs hun gegevens kunnen vergelijken, lezingen kunnen bijwonen en gezellig kunnen bijpraten. Tijdens de bijeenkomst blikt het bestuur van de Stichting ook terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en vooruit naar wat er aan toekomstplannen op tafel ligt.

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN IN DE ZOEKTOCHT NAAR  UW EIGEN WORTELS ?

Lees verder ...

Ervaring komt goed van pas, maar u hoeft echt geen professor te zijn om aan de slag te gaan. De Stichting moedigt U aan en kan ideeën aan de hand doen over hoe het ‘spoorzoeken’ het beste aangepakt en waar de gezochte gegevens gevonden kunnen worden.
Het zoeken moet u in hoofdzaak zelf doen. Dit maakt het ook tot een persoonlijke belevenis. Toch is genealogie ook een sociale bezigheid. Uitwisseling van kennis en ervaringen is belangrijk. De Stichting brengt mensen bij elkaar die een stuk geschiedenis (soms zelfs gemeenschappelijke voorouders) met elkaar delen. Met wat de een te weten gekomen is kan vaak ook een ander zijn of haar voordeel doen.

Eenvoudige gegevens als jaartallen van geboorte, huwelijken en overlijden zijn het basismateriaal dat nodig is voor de speurtocht naar de eigen familiegeschiedenis. Voor een gedeelte zijn deze gegevens vaak binnen de eigen familiekring te achterhalen. Is dat niet het geval dan kan men terecht in archiefinstellingen, soms ook in bibliotheken en tegenwoordig steeds vaker op internet.

De voor de beoefenaar van Surinaamse genealogie belangrijke archieven en bibliotheken bevinden zich verspreid over heel Nederland (soms dichter bij huis dan u denkt) en natuurlijk in Suriname. Soms moeten gegevens gehaald worden uit archieven in andere landen. De voorouders van Surinamers komen immers uit alle werelddelen. De Stichting brengt de voor Surinaamse genealogen belangrijke instellingen in kaart en zet zich in om de toegankelijkheid van de gegevens te verbeteren.

Hebt u eenmaal de basisgegevens, dan kan de zoektocht naar uw familiegeschiedenis echt beginnen. Genealogie is immers meer dan feiten, het is ook het interpreteren ervan. Door het lezen van boeken over de geschiedenis van de Surinaamse samenleving wordt het mogelijk u in te beelden hoe het in vroeger tijden geweest is. Daarmee komt niet alleen het verleden weer tot leven, maar ook het leven van uw eigen voorouders. Zo leert u ook iets over wie u zelf bent en waarom.

BEGINNERSAVONDEN ONDER LEIDING VAN GEVORDERDEN
Weet u niet hoe te beginnen, wees gerust, de Stichting houdt geregeld beginnersavonden. Ervaren donateurs wijzen u de weg in de archieven en geven u tips. Vaak worden deze avonden ook door gevorderden bezocht om nuttige (en leuke) contacten op te doen en ervaring en kennis uit te wisselen. In de genealogie ben je nooit te wijs om te leren.

FAMILIEREGISTER
Het Familieregister, dat donateurs jaarlijks ontvangen, biedt een overzicht van alle families, plantages en andere onderwerpen waarover onze donateurs informatie respectievelijk vragen hebben. U kunt dan zien met wie u in contact kunt treden om uw vragen beantwoord te krijgen of om uw kennis mee te delen. Het register is uiteraard voorzien van alle noodzakelijke privacy-bescherming.

NIEUWSFLITS
Onze Nieuwsflits, die u via e-mail of per post ontvangt, houdt u op de hoogte van nieuwe publicaties, belangwekkende manifestaties en ander nieuws.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
De Stichting voor Surinaamse Genealogie werkt samen en onderhoudt contacten met onder meer het Nationaal Archief (NA) in Den Haag, het Stadsarchief Amsterdam en de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS), het Nationaal Archief Suriname (NAS) en het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname. Samenwerking en contacten met verschillende genealogische verenigingen in Nederland en andere hiervoor in aanmerking komende organisaties wordt voortdurend nagestreefd.