In Memoriam Carina Klaren (1949 – 2024)

Op 28 januari jl. overleed Carina Klaren.

Van begin 2017 tot en met 2020 was zij bestuurslid van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. Van eind 2017 tot juni 2019 vervulde zij de functie van voorzitter. Vrijwel vanaf de start in 2001 had zij een warme band met de stichting. Als actieve familieonderzoeker bezocht zij steevast de jaarlijkse Konmakandra’s, waar zij anderen met dezelfde belangstelling kon ontmoeten.
Toen in 2016 een beroep op haar werd gedaan om binnen de stichting een bestuurlijke rol te gaan spelen, zette ze zich daar vol voor in. De gemeenschapsfunctie van de SSG lag haar na aan het hart. Een goed werkend familieregister, waarmee donateurs onderling informatie kunnen uitwisselen, vond zij erg belangrijk. Ook na haar terugtreden uit het bestuur was Carina altijd beschikbaar om bij te springen als dat gevraagd werd.
Zij was een markante vrouw. In haar communicatie was ze altijd duidelijk. Ze kon goed overbrengen wat ze ergens van vond, maar ze kon ook goed luisteren. We zullen haar erg missen.

Het bestuur van SSG