AlleSurinamers.org – nieuwe toevoegingen

  • Volkstelling 1811
  • Volkstelling 1950
  • Overlijdensakten Burgerlijke Stand
  • Centrale Historische Database Hindostanen
  • Wijkregisters 1828-1847
  • Indisch Oud-Paspoortarchief 1950-1959
  • Immigranten uit Madeira