Nieuwsbrief september 2020

De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  1. afgelasting Konmakandra 2020
  2. alternatieve invulling Konmakandra 2020
  3. on-line mini-Konmakandra 28 juli 2020
  4. on-line mini-Konmakandra 1e kwartaal 2021
  5. nieuwe adviseur van het bestuur
  6. oproep tot aanleveren van artikelen voor Wi Rutu
  7. Webinar MyHeritage op 24 september, gegeven door Sila Groeliker