Nieuwsflits januari 2018

Geachte donateur,

Allereerst wensen wij u een heel voorspoedig en gezond 2018.
En wij hopen dat u in uw genealogisch onderzoek ook in 2018 weer nieuwe ontdekkingen doet en voorouders vindt waar u het bestaan nog niet van wist.

De Stichting voor Surinaamse Genealogie stelt zich, zoals u weet, ten doel de donateurs hierbij zoveel mogelijk behulpzaam te zijn.
Het jaar is nog jong maar toch willen wij u alvast informeren over enkele zaken.

Gewijzigd bestuur

Sjoerd Meijer, die in 2017 voortvarend het stokje heeft overgenomen van de voormalige voorzitter, heeft  per 8 november 2017 zijn taak als voorzitter neergelegd. Belangrijke reden was tijdsgebrek. Wel zal hij als actieve donateur de SSG zoveel mogelijk ondersteunen. Wij danken hem namens alle donateurs voor zijn inzet.

Carina Klaren, in 2017 secretaris, zal het voorzitterschap op zich nemen. Jean Jacques Vrij, betrokken bij de SSG vanaf de oprichting, heeft zich bereid verklaard de functie van secretaris op zich te nemen.

Verder zijn wij verheugd met de komst van twee nieuwe bestuursleden: Cornelly Spier en Hans Meurs. Zij zijn in de loop van het afgelopen jaar toegetreden tot het bestuur.

Pieter Bol, bij u allen uiteraard bekend, blijft de belangrijke rol van adviseur vervullen. En als tweede adviseur zal Ruud Braams volop mee denken en adviseren. Ook Ruud is één van de donateurs van het eerste uur en oud voorzitter.

Wijzigingen Nationaal Archief

Zoals bij een aantal donateurs al bekend, haalt het Nationaal Archief al zijn microfiches en microfilms weg uit de bronnenzaal van het Centraal Bureau voor Genealogie. Dat geldt dus ook voor de fiches van de Surinaamse Burgerlijke Stand en nog een aantal andere Surinaamse archieven  Het bestuur kreeg de indruk dat de belangen van onze donateurs onvoldoende gewaarborgd waren. Er is contact gelegd met het Nationaal Archief en voorlopig zijn de nog niet gedigitaliseerde Surinaamse fiches nog steeds raadpleegbaar in de bronnenzaal van het CBG. 8 januari a.s. hebben Pieter Bol, Sjoerd Meijer en Carina Klaren een gesprek met het NA om duidelijkheid te krijgen en uiteraard de belangen van de donateurs te waarborgen. Zodra er meer nieuws is zullen wij u dat uiteraard onmiddellijk melden.

Meerjaren Beleidsplan

Wij streven ernaar in het eerste kwartaal het beleidsplan 2018  en verder te publiceren.  Daarin zetten wij onze visie en activiteiten voor de komende jaren uiteen.

Wi-Rutu
De Wi Rutu 17/2 ontvangt u rond eind januari.

Datum Konmakandra 2018
De Konmakandra 2018 zal opnieuw in het najaar  plaatsvinden. Nadere gegevens over locatie en exacte datum verneemt u zo snel mogelijk van ons.

Wij kunnen ons voorstellen dat u bepaalde thema’s graag een keer nader belicht zou zien worden. Inbreng van u als donateur verwelkomen wij natuurlijk heel graag. U kunt uw ideeën mailen naar sekretaris@surinaamsegenealogie.nl 

Wij gaan het nieuwe jaar opgewekt en vol energie in. Wij hopen dat u weer met ons meedoet.
Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie

N.B. Deze Nieuwsflits is tevens in PDF-formaat toegevoegd aan dit bericht.