Nieuwsflits mei 2018

 

 

Geachte donateur,

In deze Nieuwsflits van mei 2018 praten we u graag bij over een aantal voor u van belang zijnde nieuwe ontwikkelingen en de zaken waar het bestuur zich de afgelopen maanden zoal mee heeft beziggehouden om u zoveel mogelijk te ondersteunen bij uw genealogische zoektocht.

 

 

Centraal Bureau Genealogie sluit per 1 juli a.s. zijn bronnenzaal

Wij zijn de afgelopen maanden druk in gesprek geweest met het Nationaal Archief Nederland. Dit naar aanleiding van berichten dat het CBG zijn bronnenzaal in het gebouw van het Nationaal Archief gaat sluiten. De reden van deze sluiting is onder meer dat de meeste gegevens die daar op microfilms en microfiches te vinden zijn, inmiddels op internet te raadplegen zijn. Helaas geldt dit niet voor de door onze donateurs veelvuldig geraadpleegde ‘kasten’ in de bronnenzaal, waarin zich de microfiches van (een deel van) de registers van de Surinaamse Burgerlijke Stand en van een aantal andere Surinaamse archieven bevinden. Deze microfiches staan op de bronnenzaal van het CBG, maar zijn het eigendom van het Nationaal Archief Nederland. Er zijn wel concrete plannen om ze te digitaliseren, maar dat is zeker niet vóór 1 juli gerealiseerd. Het Nationaal Archief zal er in ieder geval voor zorgen dat het materiaal ook voor de korte termijn beschikbaar blijft voor raadpleging. Dat zal gebeuren in de studiezaal van het NA, niet als zelfbediening (dat zou volgens het NA tot teveel onrust op de studiezaal leiden), maar via een aanvraagprocedure. De precieze werkwijze wordt door het NA nog bekend gemaakt.

Hoe moeten onze donateurs nu verder:

Bent u op zoek naar de informatie die u in het verleden gewoon uit de kasten kon halen en meenemen naar de leesmachines, zult u zich na 1 juli a.s. moeten melden bij de informatiebalie van de studiezaal van het Nationaal Archief en daar de medewerker verzoeken de fiches uit het depot te halen. Een leesmachine is aanwezig op de studiezaal, alwaar u de microfiches kunt bekijken. We zouden het op prijs stellen als u ons, indien u veel hinder ondervindt bij deze nieuwe procedure, wilt informeren. Wij kunnen dit dan opnieuw aankaarten bij het NA.

Jaarverslag 2017

We kunnen terugkijken op een goed jaar. De Konmakandra en de Minikonmakandra werden meer dan goed bezocht en we kregen veel positieve reacties. Ook de Mini-Konmakandra en de lezingen in Suriname waren een succes. Onze aanwezigheid op diverse locaties in Nederland bracht de SSG weer onder de aandacht. De door Huub van Helvoort georganiseerde stamboomtentoonstelling in het archief van Almere trok veel bezoekers en werd zelfs wegens succes verlengd. De financiële situatie is goed te noemen en er melden zich zeer regelmatig nieuwe donateurs aan. Het jaarverslag 2017 hebben wij in zijn geheel op onze website surinaamsegenealogie.nl geplaatst.

Konmakandra 2018

Op zaterdag 20 oktober a.s. organiseert de Stichting Surinaamse Genealogie wederom haar jaarlijkse Konmakandra. De Konmakandra wordt dit jaar gehouden in de goed bereikbare Centrale Bibliotheek Rotterdam.
Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema “LEVENSFASEN, GEBRUIKEN EN RITUELEN.” In dit thema worden onderwerpen behandeld als doop, belijdenis, communie, begrafenissen, bruiloften enz. van de meeste bevolkingsgroepen van Suriname. Er zal duidelijk een relatie worden gelegd met familieonderzoek.

Voor de Konmakandra zullen wij een tentoonstelling inrichten over deze onderwerpen en zijn DRINGEND op zoek naar materiaal. Hiervoor vragen uw hulp. Hebt u foto’s en/of documenten die betrekking hebben op de genoemde onderwerpen, dan zouden wij hiervan graag een kopie (geen originelen) willen ontvangen en voor de tentoonstelling willen gebruiken.

U kunt deze tot uiterlijk 1 augustus a.s. sturen naar:

Cleo Valies: cavalies@ziggo.nl, Mob. 06 200 82 227

Erwin Oehlers erwin.oehlers@gmail.com, Mob. 06 810 54 787

Magda Terzol magdaterzol@ziggo.nl, Mob. 06 306 86 282

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van bovenvermelde personen.  Wij zien uw bijdrage graag tegemoet.

Nieuwe SSG Website

Met ingang van 15 mei lanceert de Stichting een nieuwe website. Het aanzien en de inhoud zijn aan een grondige vernieuwing onderworpen met vele verbeteringen en toevoegingen voor onze donateurs. Wij vertrouwen erop dat u het navigeren door de site overzichtelijker zult vinden.

Als u voor het eerst inlogt op de nieuwe site (‘INLOGGEN DONATEURS’), moet u een nieuw wachtwoord aanmaken. Dit doet u door op “wachtwoord vergeten” te klikken en vervolgens uw email adres in te vullen. Op uw email adres ontvangt u dan een link waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. Heeft u uw vorige wachtwoord opgeslagen in uw browser (bijvoorbeeld Google Chrome of Internet Explorer) dan moet u het wachtwoord ook in uw browser aanpassen. Anders vult de browser automatisch “uw oude wachtwoord” in waardoor het inloggen op de website niet lukt. Uitgebreidere uitleg hierover vindt u op Wachtwoorden in Chrome opslaan en beheren en op Wachtwoorden in Internet Explorer

Een belangrijke vernieuwing voor de donateur is de mogelijkheid om voortaan via een webwinkel publicaties te bestellen en deze direct via IDEAL te betalen. De secretaris ontvangt bericht van uw bestelling en zorgt dan voor een spoedige verzending.

Stichting Rooms Katholieke begraafplaats Paramaribo

Onderstaande informatie recent gepubliceerd in de Ware Tijd, bereikte ons via Pieter Bol die in Suriname verbleef. Wellicht ontdekt u hier namen waar u naar op zoek bent of kunt u andere dwarsverbanden leggen. In de ware Tijd is een namenlijst (gedateerd 16 april 2018) gepubliceerd van graven die mogelijk geruimd zullen worden tussen augustus 2018 en januari 2019. De namenlijst is ook te bekijken op de facebook pagina: Stg.R.K.Begraafplaats Suriname. Zodra een graf ouder dan 20 jaar is komt die in aanmerking voor ruiming, indien er geen grafrechten meer worden betaald. Er wordt tevens een e-mailadres vermeld: info.rkbegraafplaats@gmail.com

Veranderingen in de Privacywetgeving raakt ook de SSG

Wellicht heeft u al een en ander gelezen over de nieuwe Europese Privacywetgeving die per 25 mei a.s. van kracht is. Of je nu een grote organisatie bent waar veel digitale persoonsgegevens zijn opgeslagen of een relatief kleine stichting als de SSG, de nieuwe wetgeving geldt voor alle bedrijven en organisaties in Europa. Uiteraard is het ook onze taak u hierover te informeren. Wij zijn op dit moment hard aan het werk om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten en zullen u hier binnenkort een apart mail over sturen. In de nieuwe wetgeving staat een aantal verplichtingen waar ook wij aan moeten voldoen maar die voor u als donateur weinig inspanning vereist. We komen hier op korte termijn op terug.

SSG aanwezig op evenementen in juni en juli

Op zondag 3 juni aanstaande is de SSG met een stand aanwezig op het genealogisch evenement Famillement in Leeuwarden (zie: https://cbg.nl/Famillement/ ). Ook op zondag 1 juli aanstaande geven we weer acte de préséance met een stand op het Keti Koti festival in het Oosterpark in Amsterdam.

Volledig vernieuwde cursus Surinaams stamboomonderzoek
Suriname had op 27 april en 3 mei jl in het Nationaal Archief Suriname de primeur, maar de komende tijd zal de volledig vernieuwde cursus Surinaams stamboomonderzoek ook in Nederland op verschillende tijden en plaatsen gegeven worden door ervaren onderzoekers van de SSG. De vernieuwing zit er vooral in dat zij u op basis van het nieuwe 10-stappenplan van de SSG (zie de website) helpen uw weg te vinden in de zeer vele nieuwe op internet beschikbaar gekomen onderzoeksbronnen voor Surinaamse genealogie. Hou de nadere mededelingen van het bestuur hierover de komende tijd in de gaten !

Namens de Stichting voor Surinaamse Genealogie

Carina Klaren Voorzitter