Wi Rutu 17.2 is verschenen

Het nieuwe nummer van Wi Rutu, jaargang 17 nummer 2 van december 2017, is op 23 januari jl aan de donateurs toegezonden. Met dit nummer liggen we weer aardig op schema wat verschijningsdata betreft. Het volgende nummer zal naar verwachting in juli 2018 op uw mat liggen.

De inhoud van nummer 17.2 is:

03- Van de redactie
05- De lijst van contribuanten aan de kas van de Schutterij van Paramaribo in 1834, Okke ten Hove23- Een terugblik op de Geneeskundige School in Suriname (1882-1972), Jules van Bochove M.D. Oogarts
36- Op zoek naar mijn betovergrootvader, Anja Lissone
41- De Surinaamse leden van de familie Gouverneur, afkomstig van Curaçao, Ton Hokken
51- Verslag van de Konmakandra op 30 september 2017, Cornelly Spier>
59- Isaac de Beer (circa 1742-1786), Jean Jacques Vrij
67- De Chinese Vereniging Kong Ngie Tong 1880 – 1930, William L. Man A Hing
72- Bezoek aan het voorouderaltaar: de cirkel was rond, Ria Chin Kon Sung
75- Nieuwe literatuur en digitale bronnen voor u gesignaleerd, De redactie, met bijdrage van Henk Dijs
78- Aanvullingen en verbeteringen