Miljoen scans Surinaamse archieven online

 

Vanaf 2 maart 2015 staan ruim één miljoen scans van Surinaamse archieven online. Tegelijkertijd zijn de archieven ingescheept en op weg naar het Surinaams Nationaal Archief in Paramaribo waar ze thuishoren.
De 1,1 miljoen scans zijn niet alleen te zien op de website van het Nationaal Archief in Nederland. Ook het Surinaams Archief (www.nationaalarchief.sr) zet de scans online.

Nationaal Archief
Lijst van gescande en verscheepte Surinaamse archieven
Inventaris en link Naam archief Aantal scans

1.05.08.02 Gouvernementssecretaris Nederlandse West-Indische Bezittingen in Suriname 1830-1847 1.539
1.05.10.01 Gouvernementssecretarie, 1722-1828 589.506
1.05.10.03 Kleine of Conferentieraad, 1778-1810 1.138
1.05.10.06 College van Opzichters der Gemene Weide , 1773-1815 390
1.05.10.09 Diverse administraties, 1780-1828 1.438
1.05.10.10 Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname, 1775-1825 1.247
1.05.11.01 Gouverneur van Suriname, 1845-1869 666
1.05.11.02 Koloniale Raad, 1832-1862 2.146
1.05.11.03 Hof van Civiele en Criminele Justitie in Suriname en Gerechtshof, 1828-1832, 1833-1949 2.164
1.05.11.04 Rechtbank van Kleine Zaken en Commissie tot de Kleine Zaken, 1828-1832, 1833-1863 533
1.05.11.09 Gemeentebestuur, 1828-1832 25.213
1.05.11.05 Militair Gerechtshof, 1839 32
1.05.11.10 Drostambt van Nickerie en Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo, 1820-1844, 1845-1846 2.323
1.05.11.19 Allerlei Suriname 1837-1855, 14
2.10.26 Gouverneur van Suriname, Kabinet, 1951-1975 365.849
2.10.27.01 Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, 1947-1960 30.891
2.10.27.02 Vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen, 1952-1975 2.484
2.10.27.03 Adviescommissie inzake Technische Bijstand, 1952-1959 6.470
2.10.27.04 Rijksvoorlichtingsambtenaar,1954-1975 5.758

bron: Nationaal archief