Lijst van eigenaren van plantages, en houders van hypotheken op plantages in Berbice, Demerara en Essequebo, 1818-1819

Op de website van het CBG is een Lijst van eigenaren van plantages, en houders van hypotheken op plantages in Berbice, Demerara en Essequebo, 1818-1819 te downloaden (http://www.cbg.nl/upload/Berbice-Demerara-Essequebo.pdf).

In het Engelse Nationale Archief is een inventarisatie aanwezig van plantage-eigenaren en hypotheekhouders in de koloniën Berbice, Demerara, en Essequebo voor de jaren 1818 en 1819. Groot-Brittannië en Nederland besloten in 1815 dat een inventarisatie opgesteld moet worden. Nederland zendt de inventarisatie in 1819 aan Engeland. Eerder, in 1817, draagt Nederland al de archieven over aan Engeland, zoals bepaald in 1814.1 Dit document bevat de transcriptie door Paul Koulen van de inventarisatie waartoe in 1815 werd besloten. De volgorde in de transcriptie is die van het archiefstuk, die ingebonden en genummerd is. Het is onduidelijk waarom in 1818 een andere volgorde is aangehouden dan voor 1819. Na het overzicht voor 1818 volgt een brief van 5 juni 1819 waarmee Hendrik baron Fagel, de extra-ordinarius en gevolmachtigd ambassadeur van Nederland in GrootBrittannië, het overzicht aanbiedt aan Henry Robert Stewart, burggraaf Castlereagh, Engels minister van Buitenlandse Zaken. Daarna volgt een notitie van 11 mei 1819 van Lord Castlereagh aan Henry graaf Bathurst, Engels Minister van Oorlog en Koloniale Zaken.

bron: Eric Hennekam)