Index telkaartjes Volkstelling 1921 online beschikbaar

Dinsdag 11 juli 2017 is de index op de telkaartjes van de Volkstelling Suriname 1921 op www.gahetna.nl , de website van het Nationaal Archief Nederland, geplaatst. Nu kan iedereen zoeken in die index. Klik hier om direct naar de index te gaan.

De index op 109.973 telkaartjes is in ongeveer een jaar tijd door een groep vrijwilligers (Huub van Helvoort, Imro Emanuels, Jeroen van Luin en anderen) ontworpen, gevuld en aan het Nationaal Archief aangeboden.

Deze groep van vrijwilligers is nu ook met het volgende project begonnen: het indexeren van de registratielijsten van dezelfde Volkstelling 1921.

Naast de telkaartjes bestaat de volkstelling ook uit de eigenlijke registratielijsten. Waar de telkaartjes aangeven op welk adres een individuele persoon ten tijde van de volkstelling verbleef, geven de registratielijsten de namen van alle bewoners op een bepaald adres en alle geregistreerde informatie per bewoner, zoals onder andere de volledige voor- en achternamen, de exacte geboortedatum en geboorteplaats en de onderlinge (familie)relaties.

Deze registratielijsten, zoals ze nu op www.gahetna.nl (onder archiefinventarisnummer 2.10.19.01) staan, zijn alleen op “District” en “Kring” gesorteerd, maar niet  op “Lijstnummer”. Door het indexeren worden ook deze lijsten beter doorzoekbaar in combinatie met de index op de telkaartjes.

Dit is de link naar dat project:  https://ugc.jayveel.nl/volkstelling-bladen/

Er worden weer vrijwilligers gevraagd om die index te vullen.