Plantages en spoorlijnen in Suriname door Hillebrand Ehrenburg

I N T E R N A T I O N A L  C O U N C I L  O N  M O N U M E N T S  A N D  S I T E S

ICOMOS Netherlands

Aankondiging

Datum:               Woensdag 11 mei 2016

Tijd:                    19.30-21.30 uur (borrel en maaltijd vanaf 18.30 uur)

Plaats:                DutchCulture, Herengracht 474 Amsterdam (let op: nieuw adres)

Onderwerp:       Sporen over grenzen

Spreker:             Hillebrand Ehrenburg

 

Plantages en spoorlijnen in Suriname door Hillebrand Ehrenburg plantages en spoorlijnen in suriname

Vanaf 1680 tot 1830 zijn in de kustvlakte van Suriname honderden plantages aangelegd in de vorm van polders. Op deze plantages werd water gebruikt voor irrigatie, drainage, transport en de aandrijving van suikerrietpersen. Deze polders zijn unieke staaltjes cultuurtechniek, die in deze vorm nergens anders ter wereld zijn aangelegd. De polders zijn vrijwel verdwenen. Alleen enige tientallen uitwateringsluisjes zijn bewaard gebleven.

Tegen het eind van de negentiende eeuw heerste er in Suriname een ware goudkoorts. Rond die tijd zijn in Suriname meerdere spoorlijnen aangelegd om de goudconcessies te kunnen bereiken. De bekendste en langste daarvan was de 170 km lange Lawaspoorlijn, die regelrecht het tot dan toe onontsloten binnenland inliep.

Hillebrand Ehrenburg (1957) heeft Civiele Techniek gestudeerd aan de TU Delft. Hij werkte van 1983 tot 1986 in Suriname bij het Ministerie van Openbare Werken. Van 1987 tot 1989 werkte hij in India aan een stedelijk milieuproject. Van 1990 tot 2015 was hij als consultant, projectmanager en manager bij een ingenieursbureau betrokken bij vele civiele en milieuprojecten in Nederland, Suriname, Europa en Azië. Sinds 2015 is hij freelance consultant. Hij heeft van 2009 tot 2015 gewerkt aan het boek ‘’Bouwen aan de Wilde Kust’’.