Winnaars Silvia de Groot Research Grants

Wijlen Dr. Silvia de Groot, historica en kenner bij uitstek van de Surinaamse Marrons,  heeft een legaat nagelaten aan het KITLV (Leiden) met als doel jonge Caraïbische studenten en onder-zoekers financieel te ondersteunen. Jaarlijks is een bedrag van €10,000 beschikbaar voor succesvolle aanvragers. Dit jaar, het zesde jaar dat deze financiering bestaat, zijn drie aanvragen beloond:

  • Julian Isenia: ‘Biba of Laga Biba/ Live and let live?: Exploring same-sex intimacies and the ‘Global Queer’ through artistic and cultural praxis on Curaçao’. Julian komt uit Curaçao en heeft een MA (Kunst en Cultuur) van de Universiteit van Amsterdam, en twee BA’s in respectievelijk sociale wetenschappen en theater.
  • Joseph Jordan: ‘Fugitive heuristics: Comparative marronage and problems of historical represen­tation’; Joseph Jordan werkt aan zijn PhD aan de Vanderbilt University (Nashville, Tennessee). Zijn onderzoek richt zich op slavernij en slavernij-erfgoed. Hij heeft een MA in postkoloniale studies van de University of London en een MA in African-American Studies, van de North-western University, Chicago. Joseph heeft een Surinaamse achtergrond; en:
  • Daphina Misiedjan: ‘Building bridges over vulnerable waters. Defining a sustainable human right to water for both the present ‘vulnerable’ and future generations. A case study of Suriname’. Daphina werkt aan haar PhD bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Zij specialiseert zich op mensenrechten in samenhang met milieukwesties. Daphina heeft een LL.M. van de Universiteit Utrecht. Zij heeft onderzoek en veldwerk gedaan in respectievelijk Curaçao, Nederland, Nieuw-Zeeland, Suriname en Yemen.

Dr. Silvia W. de Groot-Rosbergen (1918-2009) promoveerde in 1969 op het proefschrift Djuka Soci­ety and Social Change, gebaseerd op archiefonderzoek en antropologisch veldwerk in Suri­name. Van 1973 tot 1983 was zij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar werk was vooral gericht op geschiede­nis en cultuur van de marrons van Suriname. Daarin was zij een pio­nier die vele jonge onderzoe­kers inspireerde. Zij ontwikkelde ook een unieke persoonlijke band met de marron-gemeenschap­pen in Suriname en met enkele granmans. In 1970 organiseerde en bege­leidde zij een legendarisch geworden reis van deze granmans naar verschillende landen in West-Afrika. Hierover publiceerde zij in 1974 het boek Surinaamse Granmans in Afrika – Vier grootopperhoof­den bezoeken het land van hun voorouders.

Na haar pensionering publiceerde Silvia de Groot nog veelvuldig. Zij was ook een van de oprich­ters van het Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS). Ook keerde ze in haar latere werk terug naar fascinaties uit haar jeugd, die zij grotendeels in het voormalige Nederlands-Indië door­bracht. Dit werk leidde tot de publicaties Ringing the Bell. Female Priests in Contempo­rary Bali in 2004, en Agents of their Own Emancipation – Topics in the History of Surinam Maroons, in 2009, een bundeling van eer­dere artikelen, nu vertaald in het Engels.

Silvia de Groot was alom bekend als deskundig en geëngageerd onderzoeker over geschiedenis en cultuur van de Surinaamse marrons. Zij ontving diverse hoge onderscheidin­gen, waaronder de Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1983), Officier in de Orde van Oranje-Nas­sau (1983), Gaanman Gazon Matodja Award (2002) en Officier in de Ere-orde van de Gele Ster van de Republiek Suriname (2009).

Meer informatie: http://www.kitlv.nl/winners-6th-silvia-de-groot-research-award/