Asal Oesoel

Sinds oktober 2014 is de website Asal Oesoel – subsite van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) – online.

Asal Oesoel is een initiatief van de redactie van De Indische Navorscher (DIN), het jaarboek van de IGV. De inhoud van Asal Oesoel is gericht op Indische familiegeschiedenis en genealogie. Via diverse rubrieken worden bezoekers van de website meegevoerd naar de wereld van families die ooit in Nederlands-Indië hun thuis hadden.

Voorbeelden van rubrieken zijn:

  • ‘Genealogie’, waarin genealogieën van (kleinere) Indische families worden gepubliceerd.
  • ‘De Indische roots van…’, waarin telkens een bekende Nederlander centraal staat, gecombineerd met een genealogisch overzicht (kwartierstaat) van de Indische voorouders.
  • ‘Vergeeld Portret’, waarin prachtige familieportretten centraal staan uit de tijd van Tempo Doeloe (± 1870-1920).
  • ‘Uit de Indische kranten’, waarin ingegaan wordt op opvallende berichten die destijds in de Nederlandsch-Indische kranten verschenen.
  • En een column van redactielid Liselore Rugebregt, waarin zij o.a. schrijft over de zoektocht naar haar Indische familiegeschiedenis.

De redactie moedigt bezoekers van Asal Oesoel aan om eigen bijdragen en foto’s in te sturen ter publicatie op de website.

Voor meer informatie en inzendingen kan contact opgenomen worden met de redactie via: redactie@igv.nl.

Altijd op de hoogte blijven van recente publicaties op Asal Oesoel?

• Via de website kan ingeschreven worden op een mailinglist.
• En/of volg Asal Oesoel via: facebook.com/asaloesoel