Volkstelling 1921

In 1910 werden door het Nederlandse gouvernement in Suriname pogingen in het werk gesteld om bij landsverordening een bevolkingsregister tot stand te brengen. Hierbij werd tot een telling van de bestaande bevolking besloten en na voorbereidende werkzaamheden van twee jaar werden de uitvoerende maatregelen van de bevolkingsregistratie verordend. Zij behelsde ‘eene registratie der woonbevolking, gehouden naar den toestand dier bevolking te middernacht tusschen 31 Juli en 1 Augustus 1921′

Van de registratiebladen is een namenklapper gemaakt, op kleine kartonnen kaartjes. In de loop der tijd is deze kaartenbak door elkaar geraakt, waardoor ze vaker niet dan wel op alfabetische volgorde staat.

De hele namenklapper staat gedigitaliseerd als inventarisnummers 141 t/m 250 op de website van het Nationaal Archief. Doordat de namenklapper niet meer op alfabetische volgorde staat, is zoeken naar personen een flink karwei. Op http://ugc.jayveel.nl/ kunnen enthousiaste vrijwilligers meehelpen om de index te maken, zodat de namenklapper doorzoekbaar wordt. De ‘User Generated Content’ is beperkt tot wat invulvelden en een scan.