Surinaamsche Almanak 1902

Nieuwe Surinaamsche Almanakken online [aangepast]

Surinaamsche Almanak 1902
Surinaamsche Almanak 1902

Op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) kan sinds kort de integrale tekst van een aantal Surinaamse Almanakken online geraadpleegd en gedownload worden. Het gaat om de Surinaamse Almanakken 1825, 1831, 1833, 1834, 1835, 1842, 1891, 1902 en 1925.

Voor de Surinaamse familieonderzoeker belangrijk nieuws, want zoals bekend bevatten deze almanakken heel veel gegevens over personen. De namen van ambtenaren bijvoorbeeld, of de eigenaren en directeuren van plantages, de bestuursleden van allerlei verenigingen, de namen van onderwijzers en onderwijzeressen, de leden van de gewapende burgerwacht en de namen van priesters en predikanten, etc. etc. Via onderstaande link komt u bij het overzicht van beschikbare almanakken. Voorlopig zijn alleen de lichter gekleurde exemplaren beschikbaar.

Inmiddels (7 maart 2011) zijn ook de volgende Surinaamsche Almanakken beschikbaar: 1895, 1900, 1904, 1906, 1907, 1910, 1913, 1916, 1936, 1938