SSG Nieuwsflits – november/december 2009

In deze nieuwsflits
Wi Rutu
Bestuurssamenstelling
Sranan famiri
Cursus Caraïbistiek 2010
Expositie in Tropenmuseum
Teruggave archieven
Verder informatie
Recent verschenen boeken

Wi Rutu komt dit jaar slechts één keer uit.
In tegenstelling tot wat wij u enige tijd geleden berichtten, is het niet gelukt om de Wi Rutu die normaal in juli verschijnt eind september alsnog uit te brengen. Door de redactie wordt momenteel hard gewerkt aan het decembernummer, dat dus een gecombineerd nummer 1 en 2 van 2009 wordt. Het ziet ernaar uit, dat het wel een dikker nummer dan normaal wordt.
Dit is natuurlijk zeer teleurstellend voor ons allemaal. Wij vinden dan ook dat wij volgend jaar naar u iets goed te maken hebben. Er wordt momenteel al gewerkt aan een extra bijlage bij Wi Rutu 1 of 2 in 2010. Meer kunnen we er op dit moment nog niet over verklappen, maar het belooft wel een mooi boekje over een interessant thema te worden.

Bestuurssamenstelling

Henk Dijs en Carlinda Russel hebben helaas hun bestuurstaken moeten beëindigen.
Onze dank voor hun inzet in de afgelopen jaren

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

Pieter Bol, voorzitter
Paul Davids, secretaris/penningmeester
Cynthia Brand Flu, lid
Sonja de Lange, lid

Het postadres van het secretariaat is:

Stichting voor Surinaamse Genealogie
p/a Groenhoven 412, 1103 LL Amsterdam Z.O.

Het e-mailadres is (ongewijzigd): stisurgen@yahoo.com

Website: surinaamsegenealogie.nl

Onderzoeksgids Sranan famiri gepresenteerd

Op donderdag 29 oktober jl is onder grote belangstelling in het auditorium van het Nationaal Archief in Den Haag de onderzoeksgids Sranan famiri gepresenteerd. Het eerste exemplaar is overhandigd aan dr. Johan Ferrier, de laatste gouverneur en eerste president van Suriname.

De gids is als deel 5 in de serie Voorouders van Verre uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en geschreven door Pieter Bol en Jean Jacques Vrij, beiden verbonden aan de Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG). Bijdragen werden geleverd door Radjinder Bhagwanbali, William Man A Hing en Hariëtte Mingoen, eveneens verbonden aan de SSG.

Voor meer informatie over de inhoud van de gids zie onze website: www.surinaamsegenealogie.nl en de site van het CBG: www.cbg.nl

De gids is te bestellen bij het CBG via internet (www.cbg.nl) of per telefoon (070-3150510).

Betalingen vanuit het buitenland vanaf een bankrekening in Nederland of VISA-card.

Donateurs van de SSG betalen de verlaagde prijs voor Vrienden CBG. Dit geldt ook voor de andere delen in de serie Voorouders van Verre. Bij bestellen dient u vermelden uw donateurnummer van de SSG te vermelden.

Prijzen (inclusief verzendkosten) voor donateurs van de SSG voor Sranan famiri zijn:
bij verzending in Nederland Eur 17,00
bij verzending in Europa Eur 26,23
bij verzending buiten Europa Eur 32,97

Cursus Caraïbistiek 2010
Alweer voor de 24e keer verzorgt het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden de interuniversitaire cursus Caraïbistiek. Deelname staat open voor studenten en iedereen met belangstelling voor het Caraïbisch gebied. Het programma staat op www.kitlv.nl/course
Wanneer: woensdag in de periode van 13 januari – 7 april 2010
Tijd: 13.30 tot 17.00 uur
Plaats: Leiden/Lipsiusgebouw, zaal 003
Kosten: 55 Euro studenten/ 120 Euro niet-studenten

Inlichtingen: KITLV, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, tel. 071-5272295/2374
Email:Sitinjak@kitlv.nl

Expositie:Kunst van Overleven; Marroncultuur uit Suriname
Locatie: Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam t/m 09-05- 2010 Kunst van Overleven toont met meer dan 700 voorwerpen de kracht, pracht en verandering van de Surinaamse Marroncultuur. Meer informatie: www.tropenmuseum.nl
De tentoonstelling wordt vergezeld van een rijk geïllustreerde catalogus. Auteurs Alex van Stipriaan en Thomas Polimé. ISBN 978 94 6022 0401 € 29,50.

Overeenkomst over teruggave archieven tussen Suriname en Nederland gesloten.
Op donderdag 15 oktober jl hebben de ministers Hassankhan en Plasterk en staatssecretaris Timmerrmans in het Nationaal Archief in Den Haag een overeenkomst getekend, waarin het volgende is afgesproken:
1. Ruim 800 strekkende meter archiefstukken, die in het verleden vanuit Suriname naar Nederland zijn overgebracht en zich op dit moment in het Nationaal Archief in Den Haag bevinden, keren de komende tijd terug naar Suriname.
2. Alle archiefstukken zullen echter eerst gedigitaliseerd (gescand) worden. Ze blijven dus toegankelijk en raadpleegbaar voor onderzoekers in Nederland en op termijn ook via internet.
3. De overdracht van de originelen gebeurt geleidelijk en start op 8 februari 2010, de dag waarop het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief Suriname officieel geopend wordt.
4. De periode waarin de geleidelijke overdracht van originelen plaatsvindt gaat naar verwachting zeven jaar duren.

De Stichting voor Surinaamse Genealogie heeft het Nationaal Archief in Den Haag voorgesteld een vorm van structureel overleg te organiseren, waarin een aantal praktische zaken met betrekking tot deze hele operatie afgestemd kan worden.
Inmiddels heeft het Nationaal Archief op de eigen site nadere informatie opgenomen over de start van de digitaliserings- en overdrachtsoperatie: zie bijgevoegde link:
http://www.nationaalarchief.nl/collectie/Actueel/overdracht_archieven_suriname.asp
In volgende nieuwsflitsen of via Wi Rutu houden wij u op de hoogte!

Verdere informatie
Het Nationaal archief te Den Haag hanteert nieuwe regels voor het fotograferen van archiefstukken. Zie: www.nationaalarchief.nl/images/3_12787.pdf

R.K. begraafplaats aan de Schietbaanweg, Paramaribo Met referte aan onze eerdere berichtgeving – Nieuwsflits, speciale editie september 2008 – vernemen wij nu van het R.K. Begrafenisfonds ‘Heilig Verbond’dat een aanvang is gemaakt met de ruiming van alle graven van 20 jaar en ouder. Op onze website zullen wij de namenlijst opnemen.
Contact adres: RK Begrafenisfonds ‘Heilig Verbond’ t.a.v. mevrouw Sonja Lisse, Schietbaanweg 35, Paramaribo, Suriname Tel. 597- 472185 van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 13.00 uur. E-mail: rkheiligverbond@yahoo.com

NIOD maakt digitale onderzoeksgids Surinaams, Antilliaans en Arubaans Erfgoed Jules Rijssen, historicus en bestuurslid van de Stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname (ROS) zocht naar de plekken waar Surinaams,Antilliaans en Arubaans erfgoed van de oorlog te vinden is. Hij voerde een quick scan uit om te onderzoeken om welke materiaal het gaat en waar het zich bevindt. Het leverde een schat aan informatie op. Het NIOD vond het zo interessant dat zij er een digitale onderzoeksgids van gaat maken. Verschijningsdatum rond mei 2010. Zie: www.minvws.nl/dossiers/erfgoed-van-de-oorlog vervolgens Nieuwsbrief no. 3

NIEUW VERSCHENEN
Surinaamse Emancipatie 1863 – Coronie
Heinrich E. Helstone, Okke ten Hove en Wim Hoogbergen € 22,50 – ISBN 978 90 3610 131 8 – 224 pag. – BSS 28 – 2009

Dit is het derde deel uit de serie Surinaamse Emancipatie 1863. Het behandelt de geschiedenis van Coronie over de periode 1808 (toen Burnside, de eerste plantage, werd aangelegd) tot 1873 het einde van de periode van Staatstoezicht.

In 1863 werden in Coronie 1981 slaven geëmancipeerd. In het boek zijn zij allemaal te vinden, geordend per plantage en per familie. Met hun leeftijd, religie, beroep en onderlinge verwantschap Zo woonde op de katoenplantage Leasowes de familie Monkau: 21 verwanten van de 84-jarige overgrootmoeder Susanna Sarah tot haar drie jaar oude achterkleinzoon Jan Paulus. Het was niet eens de grootste familie op deze plantage, de familie Boldewijn telde in 1863 44 leden. Andere grote families op Leasowes waren Berrenstein, Gefferie, Walter en Winter. De grootste familie op de suikerplantage Burnside was Rigters: 38 leden, maar ook de families Molly, Slijngard, Wijdenbosch en Williams waren omvangrijk. Andere grote, beroemde families uit Coronie waren: Borgerrecht en Eind van Bellevue, Slagveer van John, Barron, Reiziger, Udenhout en Wijntuin van Mary’s Hope, MacLean van Moy, Maarbach van Potosie, Blijd, Dors, Esajas, Fay, Felter, Hasselbaink, Riedewald en Rozenblad van Sarah.
Behalve aan de in 1863 geëmancipeerden besteden de auteurs veel aandacht aan de algemene geschiedenis van Coronie en de plantages van dit district. Ook de eigenaren van slaven en plantages worden genoemd, net als vrije bewoners van het district.
Te bestellen via de boekhandel of bij Rozenberg Publishers, Amsterdam – www.rozenbergps.com
‘Remnant Stones, The Jewish Cemeteries of Suriname: Epitaphs, Aviva Ben-Ur en Rachel Frankel 2009 Hebrew Union College Press, U.S. ISBN 978 0 87820 224 9 – 679 pag. Prijs US$ 99,50 (excl. verzendkosten).
Epitaphs’ gaat over de joodse geschiedenis in Suriname. In het Engelstalige boek zijn transcripties verwerkt van ca. 1700 grafteksten, daterend van 1666-1904. Samen met enkele vrijwilligers hebben Aviva Ben-Ur en Rachel Frankel alle 216 grafstenen van de Joodse begraafplaatsen bij de Cassiporakreek, op Jodensavanne (462 zerken) en twee begraafplaatsen in Paramaribo (samen 1116 zerken) geïnventariseerd. Het magnifieke naslagwerk is het resultaat van ruim 10 jaar werk. De auteurs hebben alle grafteksten vastgelegd met foto en transcriptie van de tekst. Tegelijkertijd is een prachtig overzicht ontstaan van Joden die in de afgelopen 400 jaar in Suriname ter aarde zijn besteld.
Te bestellen via Wayne State University Press, USA of Amazon.com
De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit De West Briefgeheimen van een ex-slavin
Redactie van Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk J. Tang m.m.v. Peter de Bode. De 144 pagina’s omvattende publicatie met dvd kost € 19,95.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, geïllustreerd in zwart-wit, gebonden, ISBN 978 90 5730 5986 (bron: KB)
Het is het tweede deel in een serie publicaties die verschijnen in kader van het project Sailing Letters. Voor meer informatie zie www.kb.nl/sl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie