SSG Nieuwsflits – november 2008

Geachte bezoekers,

Voor u ziet u weer de volgende editie van de SSG Nieuwsflits. Hiermee willen wij de traditie voortzetten om u op zijn minst vijf keer per jaar via deze weg te informeren over ontwikkelingen op het vlak van Surinaamse Genealogie in het algemeen en de betrokkenheid van onze Stichting daarbij in het bijzonder. Daarnaast gebruiken wij dit medium om u op de hoogte te brengen van diverse zaken aangaande de Stichting.

Nieuw secretariaatsadres
In verband met het aantreden van de nieuwe secretaris in het bestuur van de Stichting, is het postadres gewijzigd. Het emailadres is geografisch onafhankelijk en blijft daarmee ongewijzigd. U kunt uw eventuele poststukken versturen onder vermelding van: Secretariaat Stichting voor Surinaamse Genealogie. De secretaris – Henk Dijs – zorgt er voor dat poststukken worden afgehandeld (behandeld, doorgezonden en waar nodig gearchiveerd).

Het nieuwe adres is: Raden Adjeng Kartinistraat 17, 1103 MG Amsterdam Zuidoost

Verschijning Wi Rutu editie 2008/2
Alle donateurs ontvangen jaarlijks in de zomerperiode en tegen het jaareinde onze periodiek Wi Rutu. Echter, als gevolg van diverse oorzaken zijn wij genoodzaakt de december editie 2008 wederom pas medio januari 2009 te doen verschijnen.

Familieregister
Bij de eindejaarseditie ontvangt u tevens het ‘Familieregister’, wat een belangrijk hulpmiddel is voor het netwerken. Voor deze aflevering kunt u wijzigingen en aanvullingen in/op de donateurlijst, lijsten van familienamen en plantages die opgenomen moeten worden, nog aanleveren tot uiterlijk 30 november a.s. Onafhankelijk hiervan, verzoeken wij u altijd wijzigingen in adresgegevens (m.n. e-mail) aan ons door te geven; onder andere via: stisurgen@yahoo.com.

Bijdrage 2008 (!)
Er zijn nog steeds donateurs die hun bijdrage over het jaar 2008 niet hebben betaald. Dit ondanks herhaalde verzoeken. Gelukkig gaat het om een zeer beperkt aantal donateurs. Wij zijn genoodzaakt om donateurs met een jaar betalingsachterstand te verwijderen van de donateurlijst. De Nieuwsflits, het Familieregister en Wi Rutu worden dan niet meer gestuurd. Wij verzoeken dringend een ieder met een betalingsachterstand het verschuldigde bedrag per omgaande aan de SSG over te maken; bankrekeningnummer 334 96.376.

Begeleidingsavonden
Wij kunnen bijna met zekerheid stellen dat mede naar aanleiding van de vorige editie, het enthousiasme onder de donateurs aardig is aangewakkerd. Een feitelijkheid die dit onderstreept, is het relatief groot aantal aanmeldingen voor de Begeleidingsavonden in het Nationaal Archief te Den Haag. De eerste avond dit najaar was in een mum van tijd volgeboekt, wat ook gold voor de extra ingelaste sessie op dinsdag 18 november. In het voorjaar van 2009 worden er nieuwe sessies gepland, voor beginners en meer gevorderden.

Spreekuur Rotterdam
In Rotterdam hebben ze ‘de genealogische smaak te pakken’. De zeer geslaagde eerdere spreekuren die door de SSG in samenwerking met de Centrale Bibliotheek Rotterdam werden georganiseerd, krijgen een vervolg. Tijdens het spreekuur kunnen belangstellenden hun vragen rakende de Surinaamse genealogie kwijt aan een aantal meer gevorderde onderzoekers. Er worden daarbij o.a. aanwijzingen verstrekt om het eigen familieonderzoek een duwtje in de rug te geven.

Het spreekuur vindt plaats in de Centrale Bibliotheek Rotterdam op zaterdag 13 december a.s. tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Het adres is: Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam. Belangstellenden hoeven zich vooraf niet aan te melden.

Konmakandra 2009
De eerstvolgende SSG Konmakandra staat gepland op zaterdag 18 april 2009. Wij verzoeken u deze datum alvast te reserveren in uw agenda. Over de locatie, programma e.d. wordt u op de hoogte gebracht middels de komende edities van de Nieuwsflits.

Activiteiten in Suriname
Wanneer u het adressenbestand in het Familieregister doorneemt, dan kan het u niet ontgaan zijn dat het merendeel van de donateurs een (althans vaste) vestigingsplaats buiten Suriname heeft. De gemeenschappelijke noemer blijft echter onveranderd Suriname; het land waar één, meerdere of vele van onze navelstrengen begraven liggen. Totnogtoe werd de meeste activiteit vanuit de Stichting ondernomen in het land waar de grootste groep donateurs zich bevindt, namelijk in Nederland. Er zijn incidenteel al een aantal lezingen gehouden in Suriname, maar die waren voornamelijk gebaseerd op individueel initiatief of omdat het toevallig uitkwam i.v.m. een vakantie van één van de bestuursleden.

Echter, dit jaar is een belangrijke stap gezet om de samenwerking tussen de in Nederland en in Suriname wonende donateurgroepen structureel op rit te krijgen. Dit vergt nog de nodige inspanningen aan beide zijden van de ‘grote plas’, maar de stap is gezet.

Eind augustus jl. is er een lezing gegeven over Surinaamse genealogie voor het personeel van het Nationaal Archief Suriname (NAS). In dezelfde maand hebben de donateurs van de SSG in Suriname met elkaar een brainstormsessie gehouden, waarin o.m. is besproken wat voor activiteiten de komende tijd in Suriname ondernomen kunnen worden. Ook is onderling informatie uitgewisseld over de onderzoeken waarmee een ieder bezig is en er is een vervolgafspraak gemaakt. De volgende sessie staat op korte termijn gepland op het kantoor van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven te Paramaribo. Inhoudelijk is er al het plan opgevat om de reizende stamboomtentoonstelling de grote oversteek te laten ondergaan.

Cursus Caraïbistiek
Alweer voor de 23e keer verzorgt het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden de interuniversitaire cursus Caraïbistiek. Deelname staat open voor studenten en iedereen met belangstelling voor het Caraïbisch gebied.

Wanneer: iedere woensdag in de periode van 14 januari – 19 april 2009
Tijd: 13.30 tot 17.00 uur
Plaats: Leiden/zaal 005 Lipsiusgebouw Universiteit Leiden
Kosten: 55 Euro studenten / 120 Euro niet-studenten
Inlichtingen: KITLV, Leiden, tel. 071-5272295/2374, e-mail: Sitinjak@kitlv.nl
Voor verdere informatie, incl. de thema’s kunt u terecht op de site van het KITLV
www.kitlv.nl/courses

Publicaties
Het zal u niet onbekend in de oren klinken als gesteld wordt dat de laatste jaren aardig wat publicaties met als onderwerp ‘Suriname” het licht hebben gezien. In Wi Rutu wordt steevast een overzicht opgenomen van de publicaties betreffende of met een link naar Surinaamse Genealogie. In dit kader willen wij een recente publicatie onder uw aandacht brengen, nl. de bij Klapwijk & Keijzers Uitgevers, te Amersfoort verschenen: “Nola, Portret van een eigenzinnig kunstenares” van de hand van Ellen de Vries.

Het boek is biografisch van karakter en vertelt het levensverhaal van de onder velen bekende beeldend kunstenares Nola Hatterman. Gezien de voor Suriname niet onbelangrijke rol in de Surinaamse kunstwereld, had zij vele contacten met bekende en minder bekende Surinamers. Haar levensverhaal en daarmee tevens het boek zijn doorspekt met namen. Interessant is dat de auteur in haar zoektocht naar het verhaal van Nola, ook een duik heeft genomen in de familiehistorie. Als gevolg hiervan heeft zij een familiestamboom in uitgewerkt, waarbij boven water kwam drijven dat Nola niet de eerste Hatterman was die voet op Surinaamse bodem zette. Uit haar voorganger is er blijkbaar zelfs een Surinaams nageslacht voortgekomen.

Overige bibliografische gegevens: verschijningsjaar 2008 – ISBN 978 90 806773 6 4

Overig
Onze Stichting heeft nog verschillende oudere en nieuwe nummers van Wi Rutu in voorraad. Als donateur hebt u altijd de mogelijkheid nabestellingen te doen; uiteraard zolang de voorraad strekt. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van ons e-mailadres: stisurgen@yahoo.com.

Tot slot wijzen u er op dat onze vernieuwde internetsite regelmatig ge-update wordt met informatie die daarmee voor een breder publiek toegankelijk wordt gemaakt. Wij blijven u aanraden onze site ook te raadplegen: www.surinaamsegenealogie.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie