Overzicht sprekers en workshops Konmakandra’s 2002 – 2016

2002
Thema: ‘Netwerk Konmakandra’
1. Een Surinaamse Nederlander uit vroeger tijd. Het voor- en nageslacht van
Frederik Petrus Gisius Nanning (1798-1832) – Jaap Verseput / Jean Jacques
Vrij / Peter Kroesen / Audrey Langguth
2. Het verhaal van de voorouders. Bron van ergernis, lering of vermaak – Hein
Eersel
3. De emancipatie van de stadslaven in 1863 – Wim Hoogbergen
2003
Thema: ‘Amsterdam-Suriname vice versa’
1. Enkele bronnen voor Surinaams genealogisch onderzoek in het Gemeente Archief
Amsterdam – Jan-Willem Schilt / Jaap Verseput
2. Joods Amsterdam en Joods Suriname – Willy Lindwer
3. Surinaamse migratie naar Amsterdam 1920-1950 – Annemarie Cottaar
2004
Thema: ‘-[geen]- ’
1. Genealogische bronnen in het EBG Archief in Paramaribo en Utrecht – Huib
Leewenberg
2. Het opzoeken van gegevens van militairen in dienst van het leger in West-Indië
i.h.b. Suriname – G. de Kinkelder
3. Workshop Militaire stamboeken – G. de Kinkelder
4. Workshop Aldfear – Pieter Bol
5. Workshop Website Landsarchief Suriname – Jaap Verseput / Ellen Fleurbaay

2005
Thema: ‘Hoezo, multicultureel familieonderzoek?’
1. Marron namen en hun herkomst – André Pakosie
2. Chinese namen en genealogie – William Man A Hing
3. Naamgeving en familieonderzoek onder de Boeroe’s en hun nakomeling –
Gerbrand van Brussel en Paul Droog
4. Verscheidenheid in naamgeving onder personen van hindoestaande afkomst –
Radjen Bhagwanbali
5. Workshop EBG Archief in het Utrechts Archief – Huib Leeuwenberg
6. Workshop Aldfear – Pieter Bol
2006

Thema: ‘Nieuwe impulsen voor Surinaamse familieonderzoek’
1. De Libanezen in Suriname – G.A. de Bruijne
2. Tragiek en traditie: namen en naamgeving onder de Javanen – Hariëtte Mingoen
3. Presentatie eerste bronnenpublicatie van de SSG – Pieter Bol
4. De Portugese immigranten uit Madeira – Cynthia Brand Flu
5. Aspecten van de fotografie in Suriname – Steven Vink
6. Workshop Bronnen voor Surinaamse genealogie – Pieter Bol / Carlinda Russel
/ Jaap Verseput

2007
Thema: ‘Root en Religie’
1. De archieven van de Evangelische Broedergemeente Suriname – H.E. Lamur
2. De archieven van het Rooms Katholieke Bisdom Suriname – Joop Vernooij /
Pieter Bol
3. De archieven van de Israëlitische Gemeente Suriname – Collin Nassy
4. Workshop EBG Bronnen – H.E. Lamur
5. Workshop RK Bronnen – Pieter Bol
6. Workshop Joodse Bronnen – Collin Nassy
2008
Thema: ‘Wat hebben Afrika, Zuid Amerika en Duitsland gemeen?’
1. Back to the roots; DNA onderzoek en vaststelling gebied van herkomst
voorouders in Afrika – Alex van Stipriaan Luïscius
2. Familiegeschiedenis en naamgeving bij de Inheemsen in Suriname – A.R. Artist
3. Duitsers in Suriname – Carl Haarnack
4. Hoe doe je onderzoek naar je Duitse voorouders in Duitsland? – Jos Kaldenbach
2009
Thema: ‘Wereldreizigers en honkvaste types. De geografische dimensie van
genealogie’
1. Suriname in beweging tijdens en na de periode van het staatstoezicht (1863-
1873) – Ellen Klinkers
2. Boedels in Suriname – Anneke Chin-A-Lin
3. Sailing Letters, gekaapte brieven tijdens reizen van en naar Suriname – Dirk
Tang
4. De oudste Surinaamse foto’s en hun geschiedenis – Mattie Boom
2010
Thema: ‘Gemengd en Apart, enkele historische voorbeelden in Suriname en
Nederland’
1. Een woeste onwillige bende: de bizarre Koloniale Tentoonstelling van 1883
gehouden op het Museumplein in Amterdam waarbij 28 Surinamers werden
tentoongesteld – Stevo Akkerman
2. Zwart, wit, Joods? Kleur en kleurgrenzen in de Surinaams-Joodse gemeenschap –
Wieke Vink
3. Roots Karibense en Sranan Famiri – Pieter Bol
4. Van Slavenschooltje tot …. Geschiedenis van het onderwijs in Suriname door de
eeuwen heen – Nellie Bakboord
2011
Thema: ‘Vader niet bekend! Of toch wel?
1. Vaders achter de coulissen – Jean Jacques Vrij
2. Hoe onbekend waren de Amsterdamse vaders? – Harmen Snel
3. De kracht van een klederdracht – Helen Wijngaarde
4. Presentatie nieuwe website SSG – Ed Hofschreuder

2012
Thema: ‘Sranan Rutu in het digitale tijdperk’
1. Internet & Surinaamse Genealogie – Denie Kasan
2. Kolonisten uit Rijnland/Pfaltz, Moseldal, Hunsruck – Deryck Ferrier
3. Workshop Aldfaer – Jaap Medema
4. Workshop Family Search – Jan Reekers
5. Workshop My Heritage Family Tree Builder – Denie Kasan
2013
Thema: ‘A Sranan tori e opo’
1. Programma van de nationale herdenking en viering 150 jaar afschaffing slavernij –
Yvette Foster
2. ‘Zijn familieverhaal’ – Chris Polanen
3. Het verhaal van mijn pa radja en par adji, mijn overgrootvader en –moeder van
vaders kant – Chan Choenni
4. Het verhaal van plantage La Prosperité en de Pengels in het district Para –
Nathaly Pengel – Wong
5. Het verhaal van mijn stammoeder Laurentia Kerpens en haar nageslacht – Dennis
Lee Kong
6. Persoonlijke verhalen die de veerkracht van de Javaanse migranten in de periode
na de contractarbeid illustreren – Lisa Djasmadi
7. Het verhaal van de generatie van mijn groetmoeder Paulina Wijks en haar
voorouders – Roline Redmond
8. Het verhaal van Lady Smith en mevrouw Fakkel, twee vrouwen, een eeuw na
elkaar geboren – Marie-Claire Fakkel
9. Het verhaal van de bijzondere familie Horst – Janny de Heer
10. Het verhaal van Jacob en Max Pinas – Rosemarie Smeets
2014
(april)
Thema: ‘Voorouders uit alle windstreken’
1. Presentatie van het boek over de West-Indische contractarbeiders in Suriname in
de periode 1863-1899 – H.E. Lamur
2. Het verhaal van de familie Laret – Reggie den Os
3. Het verhaal van de familie Bergen – Maike (Michal) Nobach-Bergen
4. De geschiedenis van de Joodse bevolkingsgroep in Suriname; ter gelegenheid van
de aankomst van de eerste Joden in Suriname 375 jaar geleden – Marina da
Costa
5. Zijn voorouders die naar Suriname migreerden – John Sang-Ajang

(november)
Thema: ‘Schokkende verhalen’
1. Het Saramacca Project – Alexander Heldring
2. Het Slavenschip Leusden – Leo Balai
3. Surinaamse rug, Joodse buik – Wim Egger

2015

(april)

Thema: ‘Surinaamse muziek en muzikale families’

 1. Mijn familie en ik – Ronny Woiski
 2. Surinaamse muziek en Surinaamse muzikale families – Ronald Snijders
 3. De familie De la Fuente – Bryan Chin A Foeng
 4. Geschreven Woord Leeft Voort/ San Skrifi No Habi Lasi – Carllien Kortram

(november)

Thema: ‘Wie is je nanie, wie is je adjie?’

 1. Wie is je nanie, wie is je adjie? – Usha Marhé
 2. Nieuwe vondst in het Stadsarchief Amsterdam – Mark Ponte en Jenny Mijnhijmer
 3. Rituelen – Sylvia Pessireron
 4. De Troepenmacht in Suriname – Ellen Klinkers

 

2016

 1. Slavennamen, geboorteaktes en verjaardagen: Genealogie van de laatste Bosneger  – Vinije Haabo.
 2. Wegen naar Vrijheid: Hoe Surinaamse stadsslaven hun lot verbeterden – Karwan Fatah-Black
 3. Boekpresentatie: Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Gids voor stad en ommeland –       Margriet Fokken
 4. Bespreking van de biografie van Jan Earnst Matzeliger, Surinaams-Amerikaanse uitvinder, en         Raymonds relatie tot de familie Matzeliger – Raymond Christon
 5.  Papieren Erfgoed Suriname: een presentatie met veel beeldmateriaal over Surinaamse boeken,     etsen en ansichtkaarten – Carl Haarnack