Sluiting Bronnenzaal van het Centraal Bureau Genealogie te Den Haag

Op 5 juni vond een bespreking in het Nationaal Archief in Den Haag plaats over digitalisering en over de sluiting van de bronnenzaal van het CBG op 1 juli a.s. U heeft hierover kunnen lezen in de Nieuwsflits van mei 2018.

In de laatste week van juni zal begonnen worden met het verplaatsen van de regelmatig door onze donateurs geraadpleegde kasten. Dit kan betekenen dat als u in de laatste week van juni de bronnenzaal bezoekt er materialen reeds verplaatst en/of moeilijk opvraagbaar zijn.

Vanaf 1 juli is alles opnieuw beschikbaar en kunt u de fiches via internet opvragen, op dezelfde manier als bij de papieren stukken. U kunt ze vervolgens aan de servicebalie in de leeszaal van het Nationaal Archief ophalen en op de in de leeszaal geplaatste leesapparaten bekijken.
Mocht u problemen ondervinden meldt u dat dan zeker bij de servicebalie. Zijn er onoverkoombare problemen dan verzoeken wij u deze ook aan ons door te geven. Wij zullen dit inventariseren en met het Nationaal Archief bespreken. Zij zullen alles in het werk stellen om uw bezoek zo goed en zinvol mogelijk te laten verlopen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op:
https://cbg.nl/actueel/focus-digitale-dienstverlening