nieuwe toevoegingen AlleSurinamers.org

De bronnen website van de SSG is weer verder uitgebreid met de volgende toevoegingen :

Voor de drie manieren om online naar akten van de Surinaamse Burgerlijke Stand te zoeken zie bron 1.2. 

Naast de al langer online beschikbare databestanden over slavernij op Curaçao en in Berbice zijn nu ook databestanden over slavernij op Aruba en Sint Eustatius beschikbaar gekomen. De toegangen tot al deze databestanden zijn bij elkaar gebracht onder bron 1.17.

Zijn artikel over de lotgevallen van de vrije mannen van Frimangron in Wi Rutu 21.2 heeft Henk Muntjewerff aangevuld met extra informatie over de bewoners, hun erven en wat er later met die erven is gebeurd. Zie bron 1.18. voor het artikel en de extra informatie.

→De eigenarendatabase die op 1 juli 2023 door Dagblad NRC is gepubliceerd, is toegevoegd aan de informatie over de in 1863 uitbetaalde tegemoetkomingsgelden. Zie bron 2.11.

De Surinaamse tijdschriften Wi Rutu, OSO en (Nieuwe) West-Indische Gids zijn ook online beschikbaar. Voor donateurs van de SSG zijn alle nummers van Wi Rutu vrij toegankelijk. Voor niet-donateurs zijn de nummers van de jaargangen ouder dan vijf jaar vrij toegankelijk. Alle nummers van OSO en (Nieuwe) West-Indische Gids zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De toegangen tot de drie tijdschriften zijn bij elkaar gebracht onder bron 3.3.

Veel Surinaamse stamboomonderzoekers kenden Jan van Schaik. Hij was een wandelende encyclopedie als het ging om Surinaamse genealogie. Na zijn overlijden in 2020 hebben zijn erfgenamen zijn genealogische databestand, met daarin gegevens van 90.850 personen, overgedragen aan het bestuur van de SSG, met de wens om het bestand voor derden toegankelijk te maken. In overleg met de familie heeft het bestuur besloten dit via een aangewezen contactpersoon te doen. Zie bron 3.4.