Nieuwsflits februari 2017

Geachte donateurs,

Op 24 januari j.l. heeft de heer Paul Koulen u geïnformeerd over een bestuurswisseling binnen de SSG per 31 januari 2017.

Bij deze hebben wij het genoegen u mee te delen dat deze bestuurswisseling heeft plaatsgevonden.
Graag stellen wij ons kort even aan u voor.

Sjoerd Meijer Voorzitter
In de zomer van 1980 organiseerde mijn achterneef een reünie voor de nazaten van Benjamin van Ommeren. Hij was al in 1955 begonnen met de van Ommeren stamboom Tot dan toe nog nooit gehoord van deze overgrootvader, tot ik een deel van mijn Surinaamse familie zag. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, maar het duurde tot 2010 voordat ik onderzoek ging doen naar mijn familie, zowel van de Surinaamse als de Friese kant. Om deze reden ben ik donateur geworden van de SSG. Nu ik iets kan doen voor de Stichting, wil ik dat ook doen. We moeten niet vergeten dat de Stichting bestaat omwille van de donateurs.

Bert Reinders Penningmeester
Pas vorig jaar ben ik donateur geworden, maar volg al vele jaren de Stichting samen met mijn vrouw Maria Reinders-Karg. Samen met Maria was ik bij een bijeenkomst van een aantal actieve donateurs dat zich zorgen maakte. Voor mij gold dat met name de financiële situatie onduidelijk was. Daarom heb ik me beschikbaar gesteld als penningmeester voor maximaal twee jaar om uitgaven en inkomsten in lijn te brengen en uiteraard de jaarlijkse financiële  verantwoording af te leggen aan de donateurs.

Carina Klaren, Secretaris
10 jaar geleden werd ik donateur van de SSG. In het archief in Den Haag ontmoette ik enkele zeer actieve donateurs van de SSG, toen ik op zoek ging naar de roots van mijn moeder Gerda Pool (geboren en getogen in Paramaribo). De SSG leek mij een geweldige stichting, die mij verder kon helpen met mijn zoektocht, en ik meldde me meteen aan als lid. Toen mij enige tijd geleden gevraagd werd of ik zitting wilde nemen in het bestuur heb ik best geaarzeld. De aanmeldingen stroomden niet binnen voor nieuwe bestuursleden en ik vond het mijn plicht uiteindelijk ‘Ja’ te zeggen. Tien jaar lang had ik geprofiteerd van het vele werk dat andere bestuursleden hadden verricht. En met in mijn achterhoofd de klassieke uitspraak ‘vraag niet wat de SSG voor mij kan doen, maar wat ik kan doen voor de SSG’  stond mijn besluit vast.

En nu de blik op de toekomst van de SSG
Afgelopen week hebben wij alle materialen, secretariaatsstukken, bibliotheek, archiefstukken enz. enz. ontvangen. Er staat ons een hoop te doen. Niet omdat het niet keurig is overgedragen, maar omdat we ons razendsnel in veel zaken moeten ‘inwerken’. Gelukkig met de toezegging van het afgetreden bestuur ons hierbij, daar waar mogelijk,  van harte te helpen en  te ondersteunen.
U zult begrijpen dat we de komende weken veelvuldig rond de tafel zullen zitten om een beleidsplan voor 2017 op te zetten. Een aantal zaken staat al op stapel en we zullen u zo rond eind februari, door middel van de Nieuwsflits, informeren welke activiteiten wij het komende jaar voor u willen organiseren. De SSG springlevend te houden en te laten groeien, zodat we onderling nog meer informatie kunnen uitwisselen en onze roots verder kunnen uitdiepen, is in ieder geval onze belangrijkste doelstelling.

We hopen uiteraard dat er weer, zoals in het verleden, vele donateurs ons bij deze activiteiten willen ondersteunen. Per slot doen we het toch met z’n allen. Een paar honderd donateurs, waarvan op dit moment slechts drie donateurs in het bestuur. Wilt u eveneens zitting nemen in het bestuur, laat dit ons dan alstublieft weten. Over de diverse werkgroepen, waar ook een aantal donateurs zeer actief zijn, informeren wij u graag op een later tijdstip. Ook daar zijn donateurs, die wat voor de stichting willen doen, meer dan welkom.

De donateursbijdrage
Tot slot een zakelijk berichtje (dat hoort nu eenmaal ook tot onze verantwoordelijkheden). Als u de donateursbijdrage voor 2017 nog niet heeft overgemaakt verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen op bankrekening  NL36RABO 0334 9963 67 t.n.v. de Stichting Surinaamse Genealogie onder vermelding van uw lidnummer en het jaar van donatie. (Voorbeeld: 753, donatie 2017)
Van de donateurs woonachtig in Nederland verwachten wij een donatie van tenminste 25 Euro per kalenderjaar.
Donateurs in Suriname doneren tenminste 15 Euro en donateurs in andere landen tenminste 32 Euro (bankrekening IBAN NL 36 RABO 0334 9963 76, BIC RABONL2U

Heeft u nog vragen, zijn er nog onduidelijkheden of wilt u uw wensen kenbaar maken, stuur dan een mail naar voorzitter@surinaamsegenealogie.nl

Met vriendelijke groeten,
Sjoerd Meijer, Bert Reinders en Carina Klaren