Wan Bun Nyunyari !

Stichting voor Surinaamse Genealogie

Het bestuur van de Stichting voor Surinaamse

Genealogie

en de redactie van Wi Rutu

wensen u een voorspoedig  2016