Wandelkaart Den Haag en slavernij

Dat het slavernijverleden ook sporen heeft achtergelaten in Den Haag, is een gegeven dat tot nu toe nog relatief weinig aandacht kreeg. Toch valt er genoeg te vertellen over de uiteenlopende verbanden tussen de stad en het slavernijsysteem. Het was immers vanuit Den Haag dat het koninkrijk werd bestuurd. Het Haags Historisch Museum presenteerde op 24 juni samen met onderzoeker Valika Smeulders een wandelkaart die stilstaat bij enkele relevante locaties in de stad. Het is een collectie verhalen over bestuurders, handhavers en plantage-eigenaren, maar ook mensen die zelf slaaf gemaakt waren en in Nederland kwamen wonen. Binnen die groepen is aandacht voor voor- en tegenstanders van het systeem, voor mensen die er deel van uitmaakten en mensen die een tegendraadse koers kozen. Met deze kaart kan een ieder Den Haag door andere ogen bekijken. Duidelijk wordt dat Nederland al veel langer divers is dan nu vaak aangenomen wordt. En dat het slavernijsysteem draaide op de zucht naar rijkdom en macht. Meer kennis en bewustzijn over dat verleden kan dan ook meer begrip in de samenleving opleveren, en scherper zicht bieden op hedendaags onrecht.

Foto Savannah VollebregtDe wandelkaart is tot stand gekomen met ondersteuning van de gemeente Den Haag. Wethouder Rabin Baldewsingh reikte de eerste exemplaren uit aan twee mensen wiens vooroudes op de kaart voorkomen. De eerste is de heer Congo Lowango, wiens betovergrootvader vanuit Afrika naar Den Haag kwam. De tweede is mevrouw De Kom, kleindochter van Anton de Kom, een inspirerend bruggenbouwer die als eerste stem gaf aan mensen in slavernij.

De wandelkaart is verkrijgbaar bij het Haags Historisch Museum aan de Korte Vijverberg voor €2,50