Foto- en stamboomtentoonstelling

stamboomtentoonstelling.02

 

Een stamboom, een tekening of schema in de vorm van een boom die genealogische verwantschap toont, kan eenvoudig of complex zijn, strak of artistiek, soms meer boom dan stam. Waar het om gaat is verwantschappen op een sprekende manier weer te geven. Veel donateurs van de Stichting houden zich hier mee bezig en de SSG heeft geregeld tentoonstellingen van stambomen van donateurs georganiseerd. Het zijn vaak mooie illustraties, met veel informatie en soms is er dagen geschilderd, getekend of gefotografeerd om het allemaal zo mooi mogelijk samen te brengen.

Een tentoonstelling van interessante en inventieve stambomen hoort bij een Konmakandra en we willen die traditie van de Stichting graag in ere herstellen. Er zijn al enige donateurs die zich hier voor in willen zetten en in het verleden hebben donateurs zoals Chandra Doest, Kimberly Emanuels, Magda Korenhof en Helen Wijngaarde mooie tentoonstellingen georganiseerd. Ook in Bibliotheken en op genealogische preekuren waren deze exposities erg gewild want ze vormen een treff ende manier om familieverbanden letterlijk in kaart te brengen. Om deze traditie voor te zetten, hebben wij uw hulp nodig. We zoeken drie vrijwilligers die zich hier in de toekomst mee bezig willen houden en die gezamenlijk leiding willen geven aan de voorbereidingen en inrichtingen van deze tentoonstellingen en alle andere zaken zoals afspraken met donateurs, afspraken met bibliotheken, fotografen, etc.

Wat houdt het werk in?

– oproepen regelen via website of nieuwsbrief om materiaal
van donateurs te verzamelen;
– contact onderhouden met donateurs om materiaal in
afgesproken vorm aan te leveren;
– overleg met drukkers en vormgevers om afbeeldingen op
gewenste grootte te brengen;
– contacten onderhouden met instellingen die ruimte willen
bieden voor deze tentoonstellingen.
Later dit jaar, wanneer wij het 15-jarig bestaan van de Stichting vieren, zal er een speciale tentoonstelling georganiseerd worden van foto’s en ocumenten met betrekking tot (overgangs)rituelen. Dit kunnen dus foto’s zijn van doop, besnijdenis, bar mitswa (of bat miswa) en andere  inwijdingsrituelen, maar ook foto’s van begrafenisplechtigheden en gebedshuizen.

Interesse?
Heeft U interesse om hieraan mee te werken? U kunt zich aanmelden als vrijwilliger en natuurlijk kunt u ook contact opnemen als u belangwekkende foto’s of documenten heeft waarvan u denkt dat die goed bij zo’n tentoonstelling passen. U kunt zich opgeven bij:

Magda Korenhof 070 -75 33 120
magdaterzol@ziggo.nl