Nieuwe website NAS en eerste gescande archieven online

Vrijdag 12 april 2013 was een bijzondere dag voor het Nationaal Archief  Suriname (NAS). Precies drie jaar na de opening van het nieuwe archiefgebouw lanceerde het NAS zijn vernieuwde website.

De eerste drie originele Surinaamse archieven (ruim 100 meter) die bij de opening in 2010 door Nederland zijn teruggegeven aan Suriname zijn inmiddels gescand en nu online beschikbaar voor het publiek op de website van het NAS: http://nationaalarchief.sr/

Rita Tjien Fooh – de nationale archivaris en directeur van het NAS –  gaf aan dat er nog veel verbeterd moet worden aan de website, maar nu al kan het publiek er terecht voor het opvragen van heel wat informatie. In de komende periode zullen enkele zoekfuncties, die thans nog niet operationeel zijn, in gebruik genomen worden. Ook inventarissen van de archieven uit de collectie van het NAS zullen nog worden geplaatst op de website.

Gescande archieven

De ruim 254.000 scans die nu beschikbaar zijn gekomen, bestaan uit ongeveer 150.000 zwart-witbeelden, afkomstig van filmmateriaal en ongeveer 100.000 scans in kleur. De volgende archieven zijn gescand:

  • 1.05.11.16: Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) (1662-1838), inv.nrs. 1-46
  • 1.05.11.15: Notariële archieven (1828-1845), inv.nrs. 1-175
  • 2.10.19.01: Eerste Algemene Volkstelling Suriname 1921, inv.nrs. 1-253.

De digitale bestanden die online zijn geplaatst kunnen behalve op de website van het Nationaal Archief Suriname, ook worden geraadpleegd op de website van het Nationaal Archief Nederland (www.gahetna.nl). Het maken van print-outs is niet mogelijk.

Na de eerste drie archieven zullen de overige archieven gefaseerd online worden geplaatst.

Project ‘Teruggave Archieven Suriname (TAS)’

De gescande archieven maken deel uit van het in totaal 800 meter lange Surinaamse archief  in het Natioanel Archief Nederland, dat uiteindelijk in zijn geheel teruggaat naar Suriname. Ze vertellen het verhaal van de koloniale relatie met Nederland. Een geschiedenis die ruim drie eeuwen duurde. De stukken dateren van 1667 tot 1975, het jaar waarin Suriname onafhankelijk werd.

In dit samenwerkingsproject (TAS) werken betrokken partijen er hard aan om het volledige Surinaamse archief over te brengen naar Paramaribo. De komende jaren worden de resterende 37 archieven (zo’n 700 meter) eerst gerestaureerd en gedigitaliseerd voordat ze worden overgebracht naar het Nationaal Archief Suriname. Hierdoor blijven de stukken ook behouden en beschikbaar voor onderzoek in Nederland en elders.