SSG Nieuwsflits – april 2007

In deze Nieuwsfilts:


– Begeleidingsavond 8 mei
– “Caribbean Express” 20 mei
– Spreekuur 30 juni
– Foto’s succesvolle Konmakandra 2007 online
– Nieuw op de website: Zoekfoto
– Herinnering donatie 2007
– Nogmaals: penningmeester gezocht
– Oproep: kopij Wi Rutu
– Stamboomtentoonstellingen

Begeleidingsavond dinsdag 8 mei

De Stichting voor Surinaamse Genealogie heeft ook in 2007 in samenwerking met het Nationaal Archief in Den Haag een aantal dinsdagavonden gereserveerd voor het begeleiden van beginnende stamboomonderzoekers. De begeleiding is er op gericht inzicht te geven in wat er aanwezig is en hoe u kunt vinden wat u zoekt in het Nationaal Archief.
Voor een stamboomonderzoeker van Surinaamse afkomst heeft het archief een schat aan informatie. U kunt er in de meeste gevallen het merendeel van uw onderzoek doen.
Er zijn archivarissen van het Nationaal Archief aanwezig om u op weg te helpen en de meer ervaren donateurs van onze stichting zullen zowel de beginners als de meer gevorderden helpen door samen te zoeken.
De eerstvolgende avond wordt gehouden op dinsdagavond 8 mei van 18.00-21.00 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt zich (voor)aanmelden door een e-mail te sturen aan de secretaris: stisurgen@yahoo.com. U wordt op volgorde van binnenkomst op een lijst geplaatst. Donateurs hebben voorrang, de plaatsen zijn beperkt.

“Caribbean Express” 20 mei

Op 20 mei vindt in Utrecht de Culturele dag “Caribbean Express” plaats. De stichting zal zich daar presenteren. Voor meer informatie zie www.culturelezondagen.nl (onder “evenementen”).

Spreekuur 30 juni

Op 30 juni zal de stichting weer een spreekuur houden in de Openbare Bibliotheek in Rotterdam. Een verdere aankondiging volgt, maar noteert u het vast in uw agenda.

Foto’s Konmakandra 2007 online

De Konmakandra 2007 in Den Haag was, evenals vorige jaren, een groot succes. Velen hebben genoten van de lezingen van de heren Lamur, Bol en Nassy. En het was erg gezellig, getuige de impressie die te zien is op onze website (www.surinaamsegenealogie.nl) op de fotogalerij. Eind april wordt in het westen van het land een impressie op film van de dag gegeven. De uitzenddatum zal op de website bekend worden gemaakt.

Nieuw op de website: Zoekfoto

Zoekfoto is een nieuwe rubriek op de website. Voor donateurs die foto’s hebben waar mensen op staan van wie zij niet weten wie dat zijn, kunnen een oproep online plaatsen. Elke maand wordt er één bijgeplaatst. U wordt uitgenodigd online te kijken of u misschien iemand herkend. Met name de oudere generaties wordt gevraagd op de website te kijken omdat de meeste vragen over mensen gaan die nu al wat ouder zijn.

Herinnering donatie 2007

Nog niet alle donateurs hebben hun jaarlijkse bijdrage overgemaakt aan onze penningmeester. Een vriendelijk doch dringend verzoek dit te doen als u tot nu toe in gebreke bent gebleven. Dan heeft de penningmeester weer financiële armslag.

Nogmaals: penningmeester gezocht

De huidige penningmeester, Jeane Patrick, heeft te kennen gegeven te willen stoppen met deze functie. Zijn er donateurs die zin en tijd hebben deze taak te vervullen? Voor aanmelding, incl. CV en motivatie en inlichtingen: stisurgen@yahoo.com.

Oproep: kopij Wi Rutu

Onderzoek doen is het leukste van de hobby genealogie. En dat is door menigeen tot kunst verheven. De gevonden gegevens verwerken is vaak al wat lastiger, maar daar zijn tegenwoordig handige computerprogramma’s voor. Tot publiceren van de gegevens komen veel genealogen helaas niet. Terwijl dat nu juist ook een heel leuk facet van de hobby is; de resultaten delen met andere onderzoekers. Hiervoor hebben wij ons blad Wi Rutu. Lever kopij in bij onze deskundige redactie (wirutu@surinaamsegenealogie.nl). Schroom niet; uw artikelen zijn welkom.

Stamboomtentoonstellingen

Ook het komende jaar zullen er weer stamboomtentoonstellingen worden georganiseerd. De praktijk heeft geleerd dat ook hiervoor geldt dat vele handen licht werk maken. Zin om mee te helpen? Meld u aan bij stisurgen@yahoo.com. Ook stambomen voor de tentoonstellingen zijn uiteraard welkom.

Jaap Verseput
secretaris