SSG Nieuwsflits – maart 2007

In deze Nieuwsflits:

– Konmakandra 2007 in teken van Roots en Religie
– Excuses….
– Oproep 1: penningmeester gezocht….
– Oproep 2: wie heeft er foto’s….
– Tentoonstelling “De erfenis van slavernij” in Suriname
– Burgerlijke stand Nederlandse Antillen in Genlias
– Wijziging sluiting Gemeentearchief Amsterdam

Konmakandra 2007 in teken van Roots & Religie

De Konmakandra van de Stichting voor Surinaamse Genealogie zal plaatsvinden op zaterdag 14 april 2007 in Den Haag, in de Christus Triumfatorkerk aan de Juliana van Stolberglaan 154 (hoek Laan van Nieuw Oost-Indië).
U wordt dit keer meegenomen naar de kerkelijke bronnen voor uw familieonderzoek. Er zijn inleidingen over de archieven van de Evangelische Broedergemeente Suriname, die van het Rooms Katholiek Bisdom Suriname en van de Israëlitische Gemeente Suriname.
Er zijn workshops met de inleiders en natuurlijk is er ook ruim tijd om met anderen gegevens uit te wisselen. De uitnodigingen gaan medio maart de deur uit.

Excuses….

Bij het samenstellen van het Familieregister december 2006 zijn wat dingen fout gegaan. Enkele donateurs hebben ons daar al op gewezen. Met de Wi Rutu van juli a.s. zal een blad met rectificaties en aanvullingen worden meegezonden. Excuses….

Oproep 1: penningmeester gezocht ….

De huidige penningmeester, Jeane Patrick, heeft te kennen gegeven te willen stoppen met deze functie. Zijn er donateurs die zin en tijd hebben deze taak te vervullen? Voor aanmelding en inlichtingen: stisurgen@yahoo.com.

Oproep 2: wie heeft er foto’s….

Wie heeft er oude foto’s van familieleden, straatgezichten van Paramaribo, bijzondere gebouwen of van plantages en wil die ter beschikking stellen aan de Stichting? Dan kunnen wij ze exposeren op bijvoorbeeld de Konmakandra. Wellicht worden onbekende personen op uw foto’s door anderen herkend. Graag een e-mail naar de stichting als u interesse heeft.

Tentoonstelling “De erfenis van slavernij” in Suriname

De tentoonstelling “De erfenis van slavernij” van het Wereldmuseum, die de afgelopen jaren in Rotterdam en Willemstad was te zien, is aangeland in Suriname. Van 21 februari t/m 31 augustus is deze te bewonderen in de dependance van het Surinaams Museum, Commewijnestraat 18 te Paramaribo.

Burgerlijke stand Nederlandse Antillen in Genlias

Vanaf 12 maart wordt de Genliaswebsite (www.genlias.nl) uitgebreid met 47.000 akten van de Burgerlijke Stand van de Antillen. Dit is naar schatting 47% van het totaal, maar eilanden als Sint Maarten en Bonaire zijn geheel ingevoerd. Dit is allemaal in het kader van Genlias Nederland Overzee. Ook andere gebieden waar Nederland staatsrechtelijke banden had komen aan bod. Hierbij is ook Suriname (geboorteakten).

Wijziging sluiting Gemeentearchief Amsterdam

De verhuizing van het Gemeentearchief Amsterdam is enkele maanden uitgesteld.
Met het oog op de dienstverlening zullen de studiezalen van het Gemeentearchief Amsterdam aan de Amsteldijk 67 langer geopend blijven en wel tot en met 30 maart.
Daarna moet het Archief helaas enkele maanden sluiten. De digitale dienstverlening blijft beschikbaar.
Vanaf dinsdag 7 augustus zijn alle publieksruimten van het archief weer open op de nieuwe locatie, het gebouw ‘De Bazel’, aan de Vijzelstraat.
U kunt de ontwikkelingen volgen via www.gemeentearchief.amsterdam.nl

Met vriendelijke groet,

Stichting voor Surinaamse Genealogie

Jaap Verseput
secretaris