SSG Nieuwsflits – september 2006

In deze SSG Nieuwsflits:

– Het is al weer lang geleden….
– Begeleidingsavond Nationaal Archief in oktober
– De schrijfcursus gaat niet door
– Spreekuur in Rotterdam op 4 november
– Familieregister
– Database vrij gelaten slaven nu compleet
– Heruitgave in Suriname van Manumissies
– IBS houdt jaarlijks colloquium op 28 oktober
– Cursus Caraïbistiek
– Nieuw studiezaalreglement Nationaal Archief
– Gemeentearchief Amsterdam gaat dicht

lees verder door te klikken op “Read the rest of this entry”

HET IS AL WEER LANG GELEDEN……
Dat u van ons heeft gehoord sinds de vorige Nieuwsflits. Flitsend is dit niet te noemen. Onze excuses en vandaar een Flits met een flinke inhaalslag.

BEGELEIDINGSAVOND NATIONAAL ARCHIEF IN OKTOBER
Deze staat gepland op dinsdag 24 oktober a.s. U kunt zich opgeven via stisurgen@yahoo.com óf per post bij het secretariaat. Kijk hier verder.

DE SCHRIJFCURSUS GAAT NIET DOOR
Omdat er te weinig aanmeldingen waren gaat de schrijfcursus helaas niet door. Het bestuur vindt dat jammer, want wij weten dat er zo veel onderzoek door u wordt gedaan, waarvan wij het leuk zouden vinden dat u dat kunt delen met andere donateurs en belangstellenden. Onderzoek naar uw roots doen is een ontzettend leuk werk: steeds weer gegevens vinden over de familiegeschiedenissen. Maar dan? De aantekeningen verdwijnen vaak in een la of kastje, de gegevens zitten in uw hoofd en u kunt er prachtige verhalen over vertellen. Maar schrijf het eens op. Bijvoorbeeld voor ons tijdschrift Wi Rutu, u deelt het dan met anderen. Bij voldoende aanmeldingen via stisurgen@yahoo.com organiseert het bestuur deze cursus zeker weer.

SPREEKUUR IN ROTTERDAM OP 4 NOVEMBER
Het bestuur organiseert voor donateurs en andere belangstellenden op 4 november in de Openbare Bibliotheek Rotterdam aan de Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam een ‘spreekuur’ over onderzoek naar uw roots. U kunt daar dan terecht voor al uw vragen over uw onderzoek: ik wil beginnen aan het onderzoek naar mijn voorouders, ik loop vast met onderzoek en hoe kom ik verder? Kortom: uw vragen zijn welkom bij een door ons samengesteld team van deskundigen.

FAMILIEREGISTER december 2006!
U wordt verzocht vóór 15 november a.s. eventuele wijzigingen in uw eigen adresgegevens – ook e-mailadres – en wijzigingen en/of aanvullingen in gegevens bestemd voor de familienamenlijst, plantagelijst per e-mail of per post door te geven aan het secretariaat via stisurgen@yahoo.com óf per post bij het secretariaat. Wijzingen ontvangen na die datum, kunnen niet meer worden verwerkt in het Familieregister dat in december a.s. verstuurd wordt.

DATABASE VRIJGELATEN SLAVEN NU COMPLEET
Met een laatste aanvulling zijn nu alle in 1863 vrijgelaten slaven uit Suriname in de database “Vrij in Suriname” terug te vinden.
Dit is goed nieuws voor onderzoekers naar slavernijverleden: sinds 2003 stonden alle stadsslaven in de database, maar nu zijn ook de slaven uit alle andere Surinaamse districten toegevoegd. De database is hiermee uitgebreid van 4320 namen naar 30.121 namen. Voor historici en mensen die vermoeden dat hun voorouder slaaf was in Suriname is hiermee een unieke bron ontsloten.
Voor meer informatie over dit prachtige werk dat Okke ten Hove heeft verzorgd op basis van het materiaal van Heinrich Hellstone klik naar: www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname

HERUITGAVE IN SURINAME VAN MANUMISSIES
Het boek Manumissies in Suriname 1832-1863 van Okke ten Hove en Frank Dragtenstein, dat bij IBS in Utrecht al enige tijd uitverkocht was, in in Suriname opnieuw uitgegeven door Vaco. Via de Vaco Online Store (www.interfundgroup.com) is het boek nog niet te koop. Naar wij vernomen hebben is de prijs in Suriname SRD 150,-

IBS HOUDT HAAR JAARLIJKS COLLOQUIUM OP 28 OKTOBER
De Stichting ter Bevordering van de Surinamistiek IBS houdt haar jaarlijkse colloquium op zaterdag 28 oktober. Het onderwerp is “Paramaribo the city: nieuwe etnische en sociale dimensies in de hoofdstad”. Het vindt plaats in het Tropentheater, Linnaeusstraat 2 te Amsterdam. Voor verdere informatie kunt u kijken op: www.surinamistiek.nl.

INTERUNIVERSITAIRE CURSUS CARAIBISTIEK 2006-2007
Alweer voor de 21ste keer verzorgt het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden de interuniversitaire cursus Caraïbistiek. Deelname staat open voor studenten en iedereen met belangstelling voor het Caraïbisch gebied.

In 22 colleges komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: slavernij, raciale relaties, etniciteit, literatuur en muziek, dekolonisatie, lokale politiek, migratie en transnationale gemeenschappen. We hebben het o.a. over de volgende landen: Aruba, Cuba, Dominicaanse Republiek, Guadeloupe, Jamaica, Nederlandse Antillen, Puerto Rico, Suriname en Trinidad.

De cursus Caraïbistiek wordt aangeboden in een intensieve cursus van elf weken in de periode van 17 januari – 28 maart 2007. Colleges zijn op woensdag van 13.30 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 17.00 uur. Plaats: Witte Singel Doelencomplex Lipsiusgebouw 1175, zaal 005. Tentaminering vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen, 11 april 2007. Totaal 5 ECTs.
Voor studenten bedraagt het gereduceerde cursusgeld € 50,00, waarvoor zij tevens een abonnement op de New West Indian Guide en toegang tot de KITLV bibliotheek verwerven. Deelname voor derden is beperkt mogelijk, tegen betaling van het volledige cursusgeld (€ 100,00). Dit is inclusief het lidmaatschap KITLV en geeft recht op bovengenoemd abonnement en toegang tot de bibliotheek. Het aantal deelnemers is gelimiteerd; toelating op volgorde van inschrijving en betaling lidmaatschap. Begin oktober 2006 is een cursusboekje met inschrijfformulier beschikbaar.

Inlichtingen: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, tel. 071-5272295/2374, fax 071-5272638. caribbean@kitlv.nl website: www.kitlv.nl Inschrijving bij KITLV vóór 20 december 2006.

NIEUW STUDIEZAALREGLEMENT NATIONAAL ARCHIEF
Omdat er een nieuwe registratie gaat plaatsvinden van de bezoekers van het Nationaal Archief in Den Haag moet u zich opnieuw laten registreren per (alweer) 1 augustus. Meer informatie hierover staat op: http://www.nationaalarchief.nl/collectie/Actueel/studiezaal

GEMEENTEARCHIEF AMSTERDAM GAAT DICHT
Zoals u wellicht weet gaat het Gemeentearchief Amsterdam verhuizen naar de Vijzelstraat in het monumentale gebouw van architect De Bazel: het voormalige hoofdkantoor van de ABN/AMRO en daarvoor van de Nederlandse Handel Maatschappij. De verbouwingen om het geschikt te maken voor moderne archiefopslag en een even moderne bezoekersopvang zijn nu zo ver dat de datum bekend is van de verhuizing. Daarvoor moet het archief helaas enkele maanden sluiten: van 22 januari tot 23 april is het Gemeentearchief gesloten. Maar let op: de digitale dienstverlening gaat door met naar verwachting per 22 januari extra uitbreidingen. De Archiefbank gaat open (digitale levering van archiefstukken) en er komt een index online van de persoonskaarten van inwoners die in Amsterdam hebben gewoond tussen 1939-1960.
U kunt de ontwikkelingen volgen via gemeentearchief.amsterdam.nl, waar u zich ook kunt abonneren op de gratis online Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting voor Surinaamse Genealogie

Jaap Verseput
Secretaris