Stamboom op de computer

sboom.gif

Gegevens opslaan in de computer heeft een groot aantal voordelen. Het is veilig omdat u eenvoudig kopieën van uw opgeslagen materiaal kunt maken en op verschillende plaatsen (uw harde schijf, gebrand op een cd, een floppy disc) kunt bewaren. Het werkt sneller, is overzichtelijker en het aanpassen is makkelijker dan met de hand geschreven teksten. Ook gegevens uitwisselen met anderen kan op eenvoudige wijze.

Na het succes van de eerste cursus in Den Haag, is het daar nogmaals herhaald. Om ook de geïnteresseerden in andere steden tegemoet te komen start bij voldoende aanmelding een cursus in Amsterdam en Rotterdam. Er zijn minimale kosten aan deze cursus verbonden omdat wij hiervoor ruimte met computers huren met een internetverbinding.

Kunt u wél met de computer overweg, maar ziet er nog tegenop om met een genealogie-programma aan de slag te gaan, dan nodigt de Stichting voor Surinaamse Genealogie u uit voor een korte kennismakingscursus van 2 avonden te volgen.
Er is gekozen voor het programma Aldfaer, dit is één van de programma’s dat via internet gratis te downloaden via www.aldfaer.nl U kunt zich per mail opgeven bij Sylvana Dankerlui stisurgen@yahoo.com of per post bij het secretariaat, Jaap Verseput, Duifjessteeg 4, 1012 KW Amsterdam