Presentatie "Grafzerk en Suikerwerk"

Presentatie “Grafzerk en Suikerwerk”

Grafzerk en Suikerwerk

Met trots presenteerde de SSG in 2006 haar eerste bronnenpublicatie:

Grafzerk en Suikerwerk, namen op oude grafstenen in Suriname en Brits Guyana medegedeeld door Fred. Oudschans Dentz

Over de titel: ‘Suikerwerk’ is de oude benaming voor suikerplantage en voor het begraven op de oudste begraafplaatsen van Suriname werd een tarief in ponden suiker gevraagd.

Wat staat er in het boek?

  • de namen en andere gegevens op de grafzerken in de begraafplaats Nieuwe Oranjetuin in Paramaribo;
  • de namen en andere gegevens op de grafzerken in en rond de Hervormde Kerk in Paramaribo;
  • de namen en andere gegevens op grafzerken elders in Suriname en in Brits Guyana, op plantages en in Georgetown;
  • zoals ze zijn opgeschreven door Fred. Oudschans Dentz in het begin van de vorige eeuw.

Waarom is dit zo’n belangrijke bron voor Surinaams familieonderzoek in de 18e en 19e eeuw?

U treft er de namen aan van de eerste generaties (soms de grondvesters) van oude Surinaamse families, zoals Halfhide, Wesenhagen en Stuger. Sommige van de door Oudschans Dentz beschreven grafstenen zijn inmiddels niet meer terug te vinden, omdat de begraafplaats is opgeruimd of omdat de stenen op andere wijze zijn verdwenen (bijvoorbeeld omdat ze door omwonenden zijn gebruikt als stoeptegel).

Bij de totstandkoming van dit boek is samengewerkt met de Stichting Oranjetuin in Suriname, die zich beijvert voor de instandhouding van dit monument van de Surinaamse geschiedenis.

Het boek telt 136 pagina’s en bevat een index op achternamen. Ook geeft het een aanzet voor verder onderzoek naar sommige van de beschreven familienamen.

De prijs voor donateurs is € 12,50 en voor niet-donateurs € 15,- excl. verzendkosten

Verzendkosten per 01-01-2014:

  • Nederland € 4,50
  • Europa + Wereld € 10,00 priority mail

U kunt bestellen door middel van overmaking van het totale bedrag op bankrekening NL36RABO 0334996376 ten name van Stichting voor Surinaamse Genealogie te Amsterdam onder duidelijke vermelding van “Grafzerk en Suikerwerk”, uw naam en volledig adres.

Bankinformatie t.b.v buitenlandse bestellers:
BIC: RABONL2U; IBAN nr.: NL36 RABO 0334 9963 76
Bankkosten zijn voor rekening van de besteller. Wanneer dit niet mogelijk is, gaarne extra EURO 10,00 overmaken. Wij adviseren betaling via bevriende relatie in Nederland te doen.