10 Stappen voor beginnende genealogen en handleiding volkstellingen

 

Het 10-stappenplan

Het 10-stappenplan voor beginnende onderzoekers, dat al weer een flink aantal jaren op onze website staat, was dringend aan herziening toe. Door alle ontwikkelingen die er de afgelopen tijd zijn geweest op het gebied van de digitalisering en online beschikbaarstelling van archieven en andere bronnen was het stappenplan op onderdelen niet meer up to date.

Klik hier voor de geactualiseerde versie van het stappenplan.

 

Handleiding volkstellingen

Onder de archieven die nu volledig online beschikbaar zijn, is ook het archief van de Volkstelling Suriname 1921, een cruciaal archief in het stappenplan. Daarnaast is ook een deel van het archief van de Volkstelling Suriname 1950 openbaar geworden en online beschikbaar gekomen. In het stappenplan leest u waar u deze archieven kunt vinden. En als extra hulpmiddel heeft de SSG een aparte handleiding, met een uitgebreidere toelichting op de inhoud en de wijze van raadpleging van deze volkstellingen, samengesteld.

Klik hier voor de Handleiding Volkstellingen Suriname 1921 en 1950.

 

De Stichting voor Surinaamse Genealogie wenst u veel succes bij uw onderzoek!