Grote Konmakandra op zaterdag 20 oktober 2018 in Rotterdam!

Op zaterdag 20 Oktober 2018 houdt de Stichting voor Surinaamse Genealogie van 10:00 – 16:30 uur haar jaarlijkse Konmakandra. Om een bredere doelgroep van donateurs en belangstellenden te bereiken is besloten de Konmakandra dit jaar in Rotterdam te houden in het goed bereikbare Bibliotheektheater van de Centrale Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 en vlakbij Station Blaak.

Dit jaar is het thema van de Konmakandra: LEVENSFASEN, GEBRUIKEN EN RITUELEN IN SURINAME.
Hoe gaan de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen om met de overgang tussen de verschillende fasen in een mensenleven en welke inzichten levert de kennis hierover op voor genealogisch onderzoek? De levensfasen die aan de orde kunnen komen zijn: Geboorte en doop, Puberteit, Huwelijk en scheiden, Overlijden en begraven. De bevolkingsgroepen die aan bod zouden kunnen komen zijn: Hindoestanen, Javanen, mensen van (deels) Afrikaanse afkomst, Chinezen, Indianen, Boeroes, Marrons en Joden.

Op het moment van schrijven (21 juni 2018) hebben wij toezeggingen ontvangen van onder andere Hariëtte Mingoen, Chan Choenni, Jose Tojo en Reinier Artist om op de Konmakandra een bijdrage te verzorgen. Eventuele aanvullende suggesties betreffende sprekers en invulling van het thema zijn welkom tot 1 augustus aanstaande.

De Konmakandra 2018 biedt ook de vaste vertrouwde onderdelen, zoals culturele intermezzo’s, Q&A-sessies, de foto-expositie, de boekenstands, de gelegenheid tot netwerken en een lunch met Surinaamse lekkernijen. Ook voor de foto-expositie zijn foto’s en documenten over de verschillende levensfasen welkom.

Volg ons via www.surinaamsegenealogie.nl en de facebook pagina https://www.facebook.com/StichtingvoorSurinaamseGenealogie/ om continu geïnformeerd te worden over het programma en de invulling van het thema.

Deze Konmakandra wordt mogelijk gemaakt door de inzet en input van een groot aantal vrijwilligers van de stichting. Mede namens hen, hopen we je te zien! Reserveer alvast de dag in je agenda.

De werkgroep van de Konmakandra van 2018: Cornelly Spier (Coördinator), Jean Jacques Vrij, Pieter Bol, Magda Terzol, Erwin Oehlers, Cleo Valies