Konmakandra en stamboomcursussen in Paramaribo (april/mei 2018)

Groeiende interesse en veel animo voor stamboomonderzoek in Suriname

De belangstelling voor stamboomonderzoek in Suriname groeit. Dit bleek bij een aantal bijeenkomsten in Suriname in de maanden april en mei. Allereerst was er de Mini-konmakandra van de Kring van de (inmiddels meer dan 50) SSG-donateurs in Suriname op 20 april. De avond was georganiseerd door Marcel Meyer, de contactpersoon van de SSG in Suriname. Pieter Bol, die op bezoek was in Suriname, deed verslag van de stand van zaken van de SSG in Nederland en praatte de donateurs bij over de laatste genealogische ontwikkelingen in Suriname en Nederland.

Suriname had ook de primeur van de volledig vernieuwde Cursus Surinaams Stamboomonderzoek, die door de SSG is ontwikkeld op basis van de vele nieuwe op internet beschikbaar gekomen onderzoeksbronnen. Meer dan 85 mensen namen deel aan de op 27 april en 3 mei in de vergaderzaal van het Nationaal Archief Suriname (NAS) gegeven cursus. De cursus was georganiseerd door het NAS en werd gegeven door Pieter Bol, met medewerking van enkele bij de SSG-kring in Suriname aangesloten ervaren onderzoekers. In de eerste sessie is veel informatie overgedragen. Aan het eind daarvan kregen de cursisten huiswerk mee, dat in de tweede sessie behandeld is. Samen met de vragen waarmee de cursisten nog zaten, leverde dat in de tweede sessie een zeer geanimeerd groepsgesprek op. Voor de cursisten is een apart email-adres geopend, waar zij ook na de cursus nog enige tijd hun eventueel resterende vragen kunnen voorleggen.