Wi Rutu 13/1

De nieuwe Wi Rutu, is nu beschikbaar!

Met bij­dra­gen van o.a. De emancipatie voorbij: Frederika Cicilia Jagershoek en haar nageslacht. Chinezen met een geëmancipeerde voorouder.  William Man A Hing

Voor de volledige inhoud­sop­gave van dit num­mer en eerder ver­sch­enen num­mers kunt …

Lees meer

Wi Rutu 12/2

 

Met bijdragen van o.a. Sonja Vetter-Samuels (Joden in Suriname),  William Man A Hing (Chi­nese mon­u­menten in Ned­er­lands West-indië (deel 2)) en Ank de Vogel-Muntslag (Een strijd tussen weglopen of bli­jven)

Voor de volledige inhoud­sop­gave van dit num­mer en eerder ver­sch­enen num­mers …

Lees meer