Asal Oesoel

Sinds oktober 2014 is de website Asal Oesoel – subsite van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) – online.

Asal Oesoel is een initiatief van de redactie van De Indische Navorscher (DIN), het jaarboek van de IGV. De inhoud …

Lees meer