Stichtingsbestuur

Uitgaande van deze doelen heeft een groep enthousiaste mensen het initiatief genomen een stichting op te richten. De Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) is begin 2001 opgericht. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen:

  • Carina Klaren, voorzitter
  • Bert Reinders,  penningmeester
  • Jean Jacques Vrij, secretaris
  • Hans Meurs, bestuurslid
  • Cornelly Spier, bestuurslid

 

Een stichting heeft formeel geen leden, maar donateurs. Alleen de donateurs kunnen gebruik maken van de diensten van de stichting. Met de donateurs wordt minimaal één maal per jaar een donateurvergadering gehouden, waarin terugkoppeling plaatsvindt tussen het bestuur van de stichting en de donateurs.